Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

ul. Marszałkowska 82 (wejście od ulicy Żurawiej), 00-517 Warszawa
Woj. Mazowieckie

srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl

(22) 553 90 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
e-mail: boi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 15:20)

Czytelnia Akt:
tel.: (22) 553 97 03
e-mail: czytelnia@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godz. 17:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:45 - 17:45 (przerwa: 12:15 - 12:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (przerwa: 12:15 - 12:45)

Opłaty skarbowe (opłaty od udzielonych pełnomocnictw ) należy uiszczać na następujący rachunek:
UWAGA! ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO OPŁAT SKARBOWYCH OD 1 STYCZNIA 2020 R.
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00 - 691 Warszawa
SWIFT CODE CITIPLEX IBAN: IBAN (spacja) PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

NIP Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 527-23-12-791
REGON Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie: 016421829

Konta bankowe Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie:
RACHUNEK DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA (opłaty sądowe, wpisy, kary i i grzywny):
UWAGA! W tyt. przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której przelew dotyczy):
- Imię i nazwisko,
- Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału,
- Numer karty dłużnika.
Narodowy Bank Polski nr 48 1010 1010 0071 1322 3100 0000
*kod BIC: NBPLPLPW

RACHUNEK SUM NA ZLECENIE (wpisy na rzecz Rejestru Spadkowego, zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy):
Narodowy Bank Polski nr 85 1010 1010 0071 1313 9800 0000
*kod BIC: NBPLPLPW

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH W PLN (wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1017 0021 1002 0690 0004
*kod SWIFT: GOSKPLPW

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W EUR (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego 90 1130 1017 0021 1002 0690 0002
*kod SWIFT: GOSKPLPW

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W USD (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego 09 1130 1017 0021 1002 0690 0005
*kod SWIFT: GOSKPLPW

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W GBP (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego 63 1130 1017 0021 1002 0690 0003
*kod SWIFT: GOSKPLPW

RACHUNEK WALUTOWY SUM DEPOZYTOWYCH W CHF (zabezpieczenia, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego 20 1130 1017 0021 1002 0690 0001
*kod SWIFT: GOSKPLPW

RACHUNEK FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń):
UWAGA!!! Rachunek dotyczy wyłącznie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Bank Gospodarstwa Krajowego 48 1130 1017 0020 1201 1920 0003
*kod SWIFT: GOSKPLPW
*Kod SWIFT/BIC to numer pozwalający na poprawną identyfikację banku, niezbędny przy dokonywaniu transakcji międzynarodowych. IBAN tworzy się poprzez dodanie do NRB kodu Polski "PL".

UWAGA!!!
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
- Wydział, którego wpłata dotyczy;
- Sygnaturę akt;
- Numer karty dłużnika.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE SĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.

Wszelkie rozliczenia z tytułu depozytów sądowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

I Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Anna Chwieśko-Czerwińska - pok. 543
fax: (22) 55 39 579

II Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Dorota Słodownik - pok. 253
tel.: (22) 553 92 60
fax: (22) 553 92 64

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Justyna Maksymiuk - pok. 153
tel.: (22) 553 96 16, (22) 553 96 22, (22) 553 96 23
fax: (22) 553 95 81

V Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Anna Rasińska - pok. 350
tel.: (22) 553 93 71
fax: (22) 553 93 74

VI Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Marta Jusińska - pok. 532
tel.: (22) 553 96 16, (22) 553 96 22, (22) 553 96 23
fax: (22) 553 95 85

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Marcin Płudowski - pok. A54
tel.: (22) 553 96 16, (22) 553 96 22, (22) 553 96 23
fax: (22) 553 92 26

X Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Charkot - pok . 441
tel.: (22) 553 94 96
fax: (22) 553 94 95

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Kierownik Zespołu
Joanna Wilkowska - pok. A 64
tel.: (22) 553 94 29, (22) 553 91 78

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Kierownik Zespołu
Katarzyna Dąbska - pok. 149
tel.: (22) 553 91 79, (22) 553 91 73

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście