Sąd Rejonowy w Starachowicach

ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice
Woj. Świętokrzyskie

boi@starachowice.sr.gov.pl

(41) 246 13 12

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (41) 246 13 12, (41) 246 13 13
e-mail: boi@starachowice.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 1800
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00
Ostatni dzień miesiąca: 9:00 - 11:00
Ostatni dzień roku: KASA NIECZYNNA

Dochody budżetowe - wpisy, grzywny, koszty:
NBP O/O Kielce
63 1010 1238 0813 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych - poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:
BGK O/O Kielce
08 1130 1017 0021 1002 5790 0004

Konto sum na zlecenia - zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
BGK O/O Kielce
87 1130 1192 0027 6158 6920 0006

Wydatki budżetowe:
NBP O/O Kielce
16 1010 1238 0813 1522 3000 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O Kielce
28 1130 1192 0027 6158 6920 0001

Sumy depozytowe wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
78 1130 1017 0021 1002 5790 0005

Sumy depozytowe wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
62 1130 1017 0021 1002 5790 0002

Sumy depozytowe wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
89 1130 1017 0021 1002 5790 0001

Sumy depozytowe wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
35 1130 1017 0021 1002 5790 0003

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W PLN
Bank PEKAO S.A. (przelew)
08 1130 1017 0021 1002 5790 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
78 1240 6957 0111 0000 0000 2145

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W EURO
Bank PEKAO S.A. (przelew)
62 1130 1017 0021 1002 5790 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
85 1240 6957 0978 0000 0000 0573

PORĘCZENIA I ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE / WPŁATY W USD
Bank PEKAO S.A. (przelew)
78 1130 1017 0021 1002 5790 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
15 1240 6957 0787 0000 0000 0422

UWAGA !!!
Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.
Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Karolina Rogala
tel.: (12) 286 32 83
fax: (41) 246 13 91
   
II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marzena Wójcik
tel.: (12) 286 32 83
fax: (41) 246 13 92
     
III Wydział Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Mazurewicz
tel.: (12) 286 32 83
fax: (41) 246 13 93
     
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 Kierownik Sekretariatu
Jolanta Kowalska
tel.: (41) 246 13 48
fax: (41) 246 13 95

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Starachowice oraz gminy: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock