Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Woj. Świętokrzyskie

sad@skarzysko.sr.gov.pl

(41) 252 03 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych:
ul. Sikorskiego 20
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Rachunek dochodów budżetowych
Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
(wpisy, opłaty, grzywny)
NBP O/Okr. w Kielcach
50 1010 1238 0812 9822 3100 0000

Rachunek sum na zlecenie
Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
(zaliczki na czynności biegłych, tłumaczy, kuratorów, na opinie wydawane przez Akademie Medyczne i inne instytucje, zaliczki na oględziny, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji, spis inwentarza, przesłuchanie świadka lub strony)
NBP O/Okr. w Kielcach
39 1010 1238 0812 9813 9120 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
56 1130 1192 0027 6159 1520 0001

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:
18 1320 0022 0336 0000 0000 1430

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:
25 1240 6957 0111 0000 0000 2420

Rachunek sum depozytowych
poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w PLN:
(kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, wpłaty komorników)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
05 1130 1017 0021 1002 5990 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:
61 1320 0022 0336 0000 0000 1432

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:
14 1240 6957 0111 0000 0000 2424

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w EUR:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
59 1130 1017 0021 1002 5990 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
87 1240 6957 0978 0000 0000 0537

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
32 1130 1017 0021 1002 5990 0003

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
57 1240 6957 0789 0000 0000 0342

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
86 1130 1017 0021 1002 5990 0001

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
73 1240 6957 0797 0000 0000 0333

Uwaga:
Dokonując wpłat na konto prosimy podać sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby której wpłata dotyczy

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Sochacka - pok. 115 (piętro I)
tel.: (41) 252 03 47
fax: (41) 252 03 64
e-mail: cywilny@skarzysko.sr.gov.pl
   
II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Damian Ożarek - pok. 204
tel.: (41) 252 04 80
fax: (41) 252 03 54
e-mail: karny@skarzysko.sr.gov.pl
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Edyta Broniewska - pok. 4
tel.: (41) 252 03 48
fax: (41) 252 03 57
e-mail: rodzinny@skarzysko.sr.gov.pl
   
IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Joanna Kołodziej - pok. 3
tel.: (41) 252 03 53
e-mail: pracy@skarzysko.sr.gov.pl
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sikorskiego 20
Kierownik Sekretariatu
Edyta Płusa - pok. 4
tel.: (41) 253 11 33
e-mail: ksiegi@skarzysko.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Skarżysko-Kamienna oraz gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów