Sąd Rejonowy w Sandomierzu

ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz
Woj. Świętokrzyskie

administracja@sandomierz.sr.gov.pl

(15) 832 30 62

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:30
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Przyjmowanie interesantów: 7:45 - 15:00
Ostatni dzień roboczy miesiąca przyjmowanie interesantów: 7:45 - 13:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 13:00
Ostatni dzień miesiąca: 7:45 - 11:00
Ostatni dzień roboczy danego roku - kasa nieczynna (inwentaryzacja)

Wpłaty z tytułu opłat sądowych, kosztów sądowych oraz grzywien prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP O/Okręgowy Kielce 52 1010 1238 0853 9722 3100 0000

Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem oznaczenie umożliwiające identyfikację sprawy, np. "opłata od pozwu przeciwko..."

Wpłaty zaliczek na biegłych należy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP O/Okręgowy Kielce 41 1010 1238 0853 9713 9120 0000

Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce 27 1130 1192 0027 6159 9920 0001

UWAGA!
Od 1 stycznia 2015 roku konto sum depozytowych prowadzone będzie dla Sądu Rejonowego w Sandomierzu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:
Konto prowadzone w złotych (PLN):
52 1130 1017 0021 1002 6090 0004

Konta walutowe:
- USD 25 1130 1017 0021 1002 6090 0005
- EUR 09 1130 1017 0021 1002 6090 0002
- CHF 36 1130 1017 0021 1002 6090 0001
- GBP 79 1130 1017 0021 1002 6090 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Myślińska - pok. 112 (I piętro)
tel.: (12) 286 32 83
fax: (15) 834 21 28
e-mail: cywilny@sandomierz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Agata Garboś - pok. 108 (I piętro)
tel.: (12) 286 32 83
fax: (15) 834 21 47
e-mail: karny@sandomierz.sr.gov.pl
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Marzanna Młodożeńca - pok. 109 (I piętro)
tel.: (12) 286 32 83
fax: (15) 834 21 41
e-mail: rodzinny@sandomierz.sr.gov.pl
   
IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Bożena Łukasiewicz - pok. 100 (I piętro)
tel.: (12) 286 32 83
fax: (15) 834 21 40
e-mail: pracy@sandomierz.sr.gov.pl
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Beata Błasiak
tel.: (15) 834 21 14, (15) 834 21 39
fax: (15) 834 21 19
e-mail: ksiegi@sandomierz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sandomierz oraz gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost