Sąd Rejonowy w Pińczowie

ul. 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów
Woj. Świętokrzyskie

administracja@pinczow.sr.gov.pl

(41) 246 22 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:45

Godziny przyjęć interesantów przez komórki organizacyjne sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:15

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa sądu w sprawie skarg i wniosków dot. pracy sądu:
Środa: 9:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 12:00
Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Pińczowie są przyjmowane wyłącznie gotówką.

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:
Narodowy Bank Polski O/Kielce
Sąd Rejonowy w Pińczowie - I Wydział Cywilny
97 1010 0055 1313 0050 5000 0001
Sąd Rejonowy w Pińczowie - II Wydział Karny
70 1010 0055 1313 0050 5000 0002
Sąd Rejonowy w Pińczowie - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
43 1010 0055 1313 0050 5000 0003
Sąd Rejonowy w Pińczowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych
16 1010 0055 1313 0050 5000 0004
W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
31 1130 1192 0027 6154 0720 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
06 1320 0022 0336 0000 0000 1064

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
04 1130 1192 0027 6154 0720 0006

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
33 1320 0022 0336 0000 0000 1063

Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
74 1130 1192 0027 6154 0720 0007

Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RODK:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
47 1130 1192 0027 6154 0720 0008

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
61 1130 1017 0021 1002 5490 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
60 1320 0022 0336 0000 0000 1062

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
18 1130 1017 0021 1002 5490 0002
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
34 1130 1017 0021 1002 5490 0005
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
88 1130 1017 0021 1002 5490 0003
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
45 1130 1017 0021 1002 5490 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Lidia Jezierska-Kajda - pok. 23 (I piętro)
tel.: (41) 246 22 16
fax: (41) 246 22 12
e-mail: cywilny@pinczow.sr.gov.pl
   
II Wydział Karny
ul. 1 Maja 10
Kierownik Sekretariatu
Anna Rusak - pok. 1 (parter)
tel.: (41) 246 22 41
fax: (41) 246 22 52
e-mail: karny@pinczow.sr.gov.pl
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Beata Stawiarska - pok. 37 (II piętro)
tel.: (41) 246 22 08
fax: (41) 246 22 12
e-mail: rodzinny@pinczow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Barbara Kukla - pok. 1 (parter)
tel.: (41) 246 22 34
fax: (41) 246 22 12
e-mail: ksiegi@pinczow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota