Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Woj. Świętokrzyskie

administracja@ostrowiec.sr.gov.pl

(41) 262 82 41

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne stanowiska pracują od godz. 7:30 do godz. 15:30)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:15
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Ostatni roboczy dzień miesiąca: 7:30 - 13:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:30
Ostatni roboczy dzień miesiąca: 9:00 - 12:00
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Konto dochodów budżetowych:
(wpisy, opłaty, grzywny)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach
16 1010 1238 0810 6722 3100 0000
kod BIC NBPLPLPW

Konto sum depozytowych:
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
55 1130 1017 0021 1002 5890 0004 (wpłaty w PLN) kod SWIFT GOSKPLPW
28 1130 1017 0021 1002 5890 0005 (wpłaty w USD) kod SWIFT GOSKPLPW
12 1130 1017 0021 1002 5890 0002 (wpłaty w EUR) kod SWIFT GOSKPLPW
39 1130 1017 0021 1002 5890 0001 (wpłaty w CHF) kod SWIFT GOSKPLPW
82 1130 1017 0021 1002 5890 0003 (wpłaty w GBP) kod SWIFT GOSKPLPW

Wpłaty gotówkowe w PLN w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 96 1240 6957 0111 0000 0000 2403 lub na rachunek nr 94 1320 0022 0336 0000 0000 1420 w placówkach Banku Pocztowego S.A.

Konto sum na zlecenie:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy, kuratorów, Krajowa Rada Notarialna)
BGK Oddział w Kielcach
06 1130 1192 0027 6158 9820 0002 kod SWIFT GOSKPLPW

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki)
BGK Oddział w Kielcach
33 1130 1192 0027 6158 9820 0001 kod SWIFT GOSKPLPW

UWAGA!!!
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :
- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwę Sądu i Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Beata Krzeszowska - pok. 143 (I piętro)
fax: (41) 246 20 03

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Sławomir Bródka - pok. 118 (I piętro)
fax: (41) 246 20 04

   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
p.o. Kierownika Sekretariatu Justyna Tomaszewska - pok. 161 (I piętro)
fax: (41) 246 20 05
   
IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Grudniewska - pok. 219 (II piętro)
fax: (41) 246 20 06
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Justyna Olichwirowicz-Turek - pok. 165 (I piętro)
tel.: (41) 246 20 45, (41) 246 20 07
fax: (41) 265-24-54

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Łagów, Nowa Słupia i Waśniów