Sąd Rejonowy w Końskich

ul. Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie
Woj. Świętokrzyskie

administracja@konskie.sr.gov.pl

(41) 372 27 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
W poniedziałek pełniony jest dyżur do godz. 18:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 13:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11:15)
ostatniego (pracującego) dnia miesiąca wpłaty przyjmowane do godz. 11:30
w ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja)

Konto dochodów budżetowych: (wpisy, opłaty grzywny)
NBP oddział Okręgowy w Kielcach
71 1010 1238 0809 3022 3100 0000

Konto sum na zlecenie: (zaliczki na czynności biegłych, tłumaczy, kuratorów, na opinie wydawane przez Akademie Medyczne i inne instytucje, zaliczki na oględziny, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji, spis inwentarza, przesłuchanie świadka lub strony)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach
11 1010 1238 0809 3013 9800 0000

Konto sum depozytowych: (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, wpłaty komorników)
-

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej
40 1130 1192 0027 6160 5520 0001

Sąd Rejonowy w Końskich informuje, że zgodnie z art.83a ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2015 roku sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z powyższym wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie Sądu, co oznacza, że nie będzie możliwe podejmowanie gotówką z kasy m.inn. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych oraz wpłacanie jakichkolwiek kwot gotówką do kasy Sądu na konto sum depozytowych.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Końskich informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku wpłaty dla sum depozytowych należy dokonywać przelewem na następujące konta sum depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Konto prowadzone w złotych (PLN)
49 1130 1017 0021 1002 6290 0004

Konta walutowe:
USD 22 1130 1017 0021 1002 6290 0005
EUR 06 1130 1017 0021 1002 6290 0002
CHF 33 1130 1017 0021 1002 6290 0001
GBP 76 1130 1017 0021 1002 6290 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewa Jedynak - pok. 111 (I piętro)
tel.: (41) 372 27 02 wew. 220 (sekretariat), wew. 221 (Kierownik)
fax: (41) 372 27 02 wew. 250
   
II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Stanisława Salagierska - pok. 202 (II piętro)
tel.: (41) 372 27 02 wew. 225 i 235 (sekretariat), wew. 226 (Kierownik)
fax: (41) 372 27 02 wew. 250
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Wanda Goworek - pok. 213 (II piętro)
tel.: (41) 372 27 02 wew. 249 (sekretariat), wew. 228 (Kierownik)
fax: (41) 372 27 02 wew. 250
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Barbara Góral - pok. 1 (parter)
tel: (41) 372 27 02 wew. 242

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

gminy: Fałków, Gowarczów, Końskie, Mniów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków i Stąporków