Sąd Okręgowy w Przemyślu

ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
Woj. Podkarpackie

sad@przemysl.so.gov.pl

(16) 676 13 01, (16) 676 13 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11.30 oraz 13:30 - 14:00)

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11.30 oraz 13:30 - 14:00)

Punkt Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11.30 oraz 13:30 - 14:00)
Wejście do Punktu wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: (16) 676 13 10.

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11.30 oraz 13:30 - 14:00)

Dochody budżetowe:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (zażalenia, apelacja):
NBP O/Rzeszów 13 1010 1528 0021 4722 3100 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) NBPLPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
nawiązki, świadczenia pieniężne
Bank Gospodarstwa Krajowego 88 1130 1105 0005 2160 0220 0001

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Zaliczki sądowe na koszty postępowania (sumy na zlecenie):
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zaliczka na biegłego sądowego, zaliczka na kuratora, zaliczka na tłumacza, zaliczka na świadka, opłata za wpis do Krajowego Rejestru Notarialnego (KRN)
Bank Gospodarstwa Krajowego 61 1130 1105 0005 2160 0220 0002

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Sumy depozytowe PLN:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego 84 1130 1017 0021 1000 7790 0004

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Sumy depozytowe USD:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego 57 1130 1017 0021 1000 7790 0005

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Sumy depozytowe EUR:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego 41 1130 1017 0021 1000 7790 0002

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Sumy depozytowe CHF:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0021 1000 7790 0001

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Sumy depozytowe GBP:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
zabezpieczenia, wadia, kaucje, poręczenia majątkowe
Bank Gospodarstwa Krajowego 14 1130 1017 0021 1000 7790 0003

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) GOSKPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego BGK)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ZFŚS:
- konto Sądu Rejonowego w Przemyślu
spłaty pożyczek mieszkaniowych
NBP O/Rzeszów 33 1010 1528 0021 4718 9110 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) NBPLPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

Wydatki budżetowe:
- konto bieżące Sądu Rejonowego w Przemyślu
NBP O/Rzeszów 63 1010 1528 0021 4722 3000 0000

Przy wpłatach z zagranicy należy podać:
SWIFT (BIC) NBPLPLPW
IBAN: PL(dalej nr konta bankowego NBP)

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agata Pruchnik - pok. 133
tel.: (16) 676 13 70
fax: (16) 676 13 71
e-mail: cywilny@przemysl.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Aneta Błażkowska - pok. 105
tel.: (16) 676 13 40
fax: (16) 676 13 41
e-mail: karny@przemysl.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Kowalska-Nowakowska - pok. 92
tel.: (16) 676 13 20
fax: (16) 676 13 21
e-mail: pracy@przemysl.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Jarosławiu Sąd Rejonowy w Lubaczowie Sąd Rejonowy w Przemyślu Sąd Rejonowy w Przeworsku