Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Woj. Mazowieckie

oaogrodowa@mokotow.sr.gov.pl

(22) 531 99 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 15:30)
przerwa BOI stanowisko nr. 1 - 11:30 - 11:45
przerwa BOI stanowisko nr. 2 - 11:45 - 12:00


Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:30 - 17:30 (przy czym akta wydawane są do godz. 17:00, z zastrzeżeniem, że zamówione są nie później niż do godz. 16:30)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (przy czym akta wydawane są do godz. 15:00, z zastrzeżeniem, że zamówione są nie później niż do godz. 14:30)

Kasa Sądu:
przy Al. Solidarności 58 w Warszawie (HIPOTEKA)
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:30

przy ul. Ogrodowej 51A w Warszawie
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:30

W związku z powyższym przed godz. 10:15 znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127.

NIP: 527-14-02-687
REGON: 001256049

Rachunek dochodów budżetowych (opłaty sądowe, kary, grzywny)
NBP nr: 95101010100403412231000000

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od spawy, której dotyczy):
- Imię i nazwisko
- Sygnaturę akt sprawy lub oznaczenie wydziału
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej oraz dzielnicę, w której położona jest nieruchomość np. Ursynów

UWAGA!!! Wypełniając przelew „papierowy” prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu druku (najlepiej drukowanymi literami).

Opłaty sądowe można uiszczać:
- w kasie sądu,
- w urzędzie pocztowym,
- w banku,

Koniecznym jest wskazanie: imienia i nazwiska, sygnatury akt sprawy, numeru karty dłużnika lub numeru księgi wieczystej oraz dzielnicę, w której położona jest nieruchomość np. Ursynów. W przypadku braku możliwości podania sygnatury akt sprawy, prosimy o wskazanie, którego wydziału dotyczy postępowanie.

Rachunek dotyczący wpisów dokonywanych w Rejestrze Spadkowym
NBP nr: 35101010100403411398000000

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki sądowe: biegli, tłumacze, kuratorzy, na wizje, na ogłoszenia)
NBP nr: 35101010100403411398000000Rachunek sum depozytowych (wszystkie pozostałe wpłaty dotyczące depozytów: poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, czynsze, wadia)

BGK nr: 21113010170021100216900004 (obowiązuje od 1.01.2015)


Rachunek Walutowy USD BGK 91113010170021100216900005 (obowiązuje od 1.01.2015)

Rachunek Walutowy EUR BGK 75113010170021100216900002 (obowiązuje od 1.01.2015)

Rachunek Walutowy CHF BGK 05113010170021100216900001 (obowiązuje od 1.01.2015)

Rachunek Walutowy GBP BGK 48113010170021100216900003 (obowiązuje od 1.01.2015)

Dla przelewów z zagranicy:
a. IBAN: (Swift)
PL 95101010100403412231000000 – dla dochodów budżetowych
PL 35101010100403411398000000 – dla sum na zlecenie
PL 21113010170021100216900004- – dla sum depozytowych
PL 94113010170020125039200001 – fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

b. BIC:
NBPLPLPW 95101010100403412231000000 – dla dochodów budżetowych
NBPLPLPW 35101010100403411398000000 – dla sum na zlecenie
NBPLPLPW 21113010170021100216900004 – dla sum depozytowych

I Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Joanna Sobieska-Szczęsna - pok. 227
tel.: (22) 501 97 58
fax: (22) 501 97 57
e-mail: kier1cywilny@srwm.pl.pl lub kier1cywilny@mokotow.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
p.o. Anna Gąsiorowska - pok. 413
tel.: (22) 571 56 20, (22) 571 56 72 , (22) 571 56 86
fax: (22) 571 56 87
e-mail: kier2cywilny@srwm.pl.pl lub kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny Sekcja Nakazowa
ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kryszczak - pok. 304
tel.: (22) 571 56 24, (22) 571 56 25, (22) 571 56 31, (22) 571 56 22
fax: (22) 571 56 32
e-mail: pozew.2cywilny@hipoteka.waw.pl

III Wydział Karny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Edyta Muszelik - pok. 508
tel.: (22) 501 97 88
fax: (22) 501 97 97
e-mail: kier3karny@srwm.pl.pl lub kier3karny@mokotow.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Aneta Wiśniewska - pok.102 B
fax: (22) 571 56 66
e-mail: 5rodzinny@mokotow.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jagiełło-Zielińska - pok. 307
tel.: (22) 531 43 06
fax: (22) 531 43 36
e-mail: kier6wkw@hipoteka.waw.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Joanna Paczesna - pok. 207
tel.: (22) 531 42 31, (22) 531 42 32
fax: (22) 831 42 49
e-mail: kier7wkw@hipoteka.waw.pl

VIII Wydział Karny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Dorota Mularczyk-Górka - pok. 409
tel.: (22) 501 98 07
fax: (22) 501 98 37
e-mail: kier8karny@srwm.pl.pl lub kier8karny@mokotow.sr.gov.pl

IX Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Beata Kisielewska - pok. 322
tel.: (22) 831 64 86
fax: (22) 831 64 86
e-mail: kier9wkw@hipoteka.waw.pl

X Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Majewska - pok. 212
tel.: (22) 531 42 65
fax: (22) 831 55 65
e-mail: kier10wkw@hipoteka.waw.pl

XII Wydział ds. Wykonywania Orzeczeń
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Aneta Olszewska - pok. 327
tel.: (22) 501 98 30
fax: (22) 501 98 32
e-mail: kier12wwo@mokotow.sr.gov.pl

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Anna Chreścionko - pok. 222
tel.: (22) 831 22 92
fax: (22) 531 42 70
e-mail:kier13wkw@hipoteka.waw.pl

XIV Wydział Karny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Monika Łukasik - pok. 424
tel.: (22) 501 97 14
fax: (22) 501 98 56
e-mail: kier14karny@srwm.pl.pl lub kier14karny@mokotow.sr.gov.pl

XIV Wydział Karny Sekcja Postępowania Przygotowawczego
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekcji
Konrad Mielcarek - pok. 319
tel.: (22) 501 98 54

XV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Zych - pok. 312
tel.: (22) 531 43 08
fax: (22) 531 43 88
e-mail: kier15wkw@hipoteka.waw.pl

XVI Wydział Cywilny
ul. Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Grzegrzółka - pok. 607
tel.: (22) 501 98 64
fax: (22) 501 98 74
e-mail: kier16cywilny@mokotow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

częścią miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów