Sąd Okręgowy w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno
Woj. Podkarpackie

administracja@krosno.so.gov.pl

(13) 437 36 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz dyżur w godzinach: 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przerwa 11:00 - 11:15)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa 11:00 - 11:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów sekretariatów sądowych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przerwa 11:00 - 11:15)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa 11:00 - 11:15)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Opłaty sądowe na rzecz Sądu Okręgowego w Krośnie można uiścić przelewem na podane poniżej konta:
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy) w przypadku braku sygnatury oznaczenie wydziału
- Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
- Adres zamieszkania
- Numer karty dłużnika

Wpłaty za opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
NBP O/O Rzeszów 94 1010 1528 0026 2622 3100 0000

Wpłaty na zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, mediacje, itp.
rachunek sum na zlecenie
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 63 1130 1105 0005 2160 1520 0003

Wpłaty za opłaty za zaświadczenia o niekaralności ( Krajowy Rejestr Karny )
- prosimy kierować na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
NBP 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie PLN)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 34 1130 1017 0021 1000 7890 0004

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie USD)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 07 1130 1017 0021 1000 7890 0005

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie EUR)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 88 1130 1017 0021 1000 7890 0002

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie CHF)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 18 1130 1017 0021 1000 7890 0001

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie GBP)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 61 1130 1017 0021 1000 7890 0003

Wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym (FPPoPP)
- prosimy kierować na rachunek bankowy:
BGK 20 1130 1105 0005 2160 1520 0001

Wpłaty bankowe, których cel wniesienia nie jest znany (brak powiązania z jakąkolwiek sprawą sądową) i którego nie uda się wyjaśnić w terminie do 60 dni od dnia ich wniesienia, będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.

Wydział I Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Bożena Adamczuk - pok. 423
tel.: (13) 437 36 10
e-mail: ecywilny@krosno.so.gov.pl

Wydział II Karny
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Wdowiarz - pok. 420
tel.: (13) 437 36 20
e-mail: wkarny@krosno.so.gov.pl

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Maria Matelowska - pok. 321
tel.: (13) 437 36 40
e-mail: wpracy@krosno.so.gov.pl

Referat ds.Wizytacji
Kierownik Referatu
Prezes Sądu Okręgowego Janusz Kmiecik - pok. 416
tel.: (13) 437 36 02

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Brzozowie Sąd Rejonowy w Jaśle Sąd Rejonowy w Krośnie Sąd Rejonowy w Lesku Sąd Rejonowy w Sanoku