Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

ul. plac Słowiański 6, 65-069 Zielona Góra
Woj. Lubuskie

boi@zielona-gora.so.gov.pl

(68) 322 02 18

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biura Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:00

Kasy sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 11:30 i 12:30 - 17:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 11:30 i 12:30 - 14:00
W każdy ostatni dzień miesiąca Kasa czynna do godziny 13:00

Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
32 1010 1704 0062 1722 3100 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu: grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy.

Konto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 32 1010 1704 0062 1722 3100 0000

Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Rejonowego we Wschowie:
14 1010 0055 4063 0050 4600 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu: grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy.

Konto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 14 1010 0055 4063 0050 4600 0000

Konto sum depozytowych w PLN:
72 1130 1017 0021 1002 7990 0004
na to konto należy dokonywać wpłat typu: poręczenie i zabezpieczenie majątkowe, wadia, fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

Konto sum depozytowych w EURO:
29 1130 1017 0021 1002 7990 0002

Konto sum depozytowych w USD:
45 1130 1017 0021 1002 7990 0005

Konto sum depozytowych w CHF:
56 1130 1017 0021 1002 7990 0001

Konto sum depozytowych w GBP:
02 1130 1017 0021 1002 7990 0003

Konto sum na zlecenie:
73 1130 1222 0030 2039 7820 0001
na to konto należy dokonywać wpłat typu: zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.

Fundusz świadczeń socjalnych:
89 1130 1222 0030 2039 7820 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
35 1130 1222 0030 2039 7820 0006
na to konto należy dokonywać wpłat z tytułu zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych

Konto Miedzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Sądzie Okręgowym w Zielonaj Górze:
60 1130 1222 0030 2046 9820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Rejmann
tel.: (68) 322 01 10
fax: (68) 322 01 28
e-mail: Iwc@zielona-gora.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marzena Dynowicz - pok. 30 (II piętro)
tel.: (68) 322 01 78
fax: (68) 456 77 91
e-mail: IIwk@zielona-gora.so.gov.pl

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kucza - pok. 13 (I piętro)
tel.: (68) 32 20 172, (68) 322 01 74
fax: (68) 45 67 778, (68) 32 20 188
e-mail: IIIwp@zielona-gora.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Wioleta Romanowska - pok. 18 (I piętro)
tel.: (68) 32 20 222, (68) 32 20 223
fax: (68) 45 67 785
e-mail: IVwpiu@zielona-gora.so.gov.pl

VI Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Operacz - pok. 32 (II piętro)
tel.: (68) 322 01 13
fax: (68) 456 77 86
e-mail: VIwco@zielona-gora.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Joanna Bondarowicz - pok. 41 (II piętro)
tel.: (68) 322 01 38, (68) 322 01 70, (68) 322 01 85
fax: (68) 456 77 87
e-mail: VIIwko@zielona-gora.so.gov.pl

VIII Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Marzena Czompa - pok. 01 (niski parter)
tel.: (68) 322 01 50
fax: (68) 456 77 68
e-mail: VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Sąd Rejonowy w Nowej Soli Sąd Rejonowy w Świebodzinie Sąd Rejonowy we Wschowie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Sąd Rejonowy w Żaganiu Sąd Rejonowy w Żarach