Sąd Okręgowy w Koninie

ul. Energetyka 5, 62-510 Konin
Woj. Wielkopolskie

administracja@konin.so.gov.pl

(63) 242 30 22

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty sądowe (Wydziału Cywilnego, Sekcji Odwoławczej Wydziału Cywilnego, Wydziału Karnego, Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych):
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:15 - 17:45 (przerwa w godz. 10:00 - 10:15 oraz 15:45 - 16:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa w godz. 10:00 - 10:15)
- w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa jest czynna do godziny 13:00.

Wpisy, koszty sądowe, grzywny - prosimy przekazywać wg właściwości na następujące konta:

I Wydział Cywilny
54 1010 0055 1293 0030 3200 0001

II Wydział Karny
27 1010 0055 1293 0030 3200 0002

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
97 1010 0055 1293 0030 3200 0003

Księga Należności
70 1010 0055 1293 0030 3200 0004

Oddział Finansowy
26 1010 0055 1293 0030 3200 0020

Dochody budżetowe przelew z zagranicy NBPLPLPW PL 91 1010 1469 0081 1022 3100 0000

Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy: sumy na zlecenie NBP O/O Poznań 31 1010 1469 0081 1013 9800 0000

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Okręgowy w Koninie i Sąd Rejonowy w Słupcy:
Wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 44 1010 1469 0081 1022 3000 0000

Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004
USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005
EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002
CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001
GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

UWAGA! Tytułem wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, nazwisko kogo dotyczy wpłata oraz czego dotyczy wpłata.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Brodecka - pok. 16
tel.: (63) 242 30 22 wew. 111
fax: (63) 242 30 22 wew. 118
e-mail: barbara.brodecka@konin.so.gov.pl

I Wydział Cywilny Sekcja Odwoławcza
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Renata Bernard - pok. 35
tel.: (63) 242 30 22 wew. 121
fax: (63) 242 30 22 wew. 122
e-mail: renata.bernard@konin.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Szuster - pokój 32
tel.: (63) 242 30 22 wew. 131
fax: (63) 245 14 25
e-mail: ewa.szuster@konin.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Przybyłowicz - pok. 21
tel.: (63) 242 30 22 wew. 141
fax: (63) 242 30 22 wew. 146
e-mail: danuta.przybylowicz@konin.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Kole Sąd Rejonowy w Koninie Sąd Rejonowy w Słupcy Sąd Rejonowy w Turku