Sąd Okręgowy w Płocku

ul. plac Narutowicza 4, 09-404 Płock
Woj. Mazowieckie

adm@plock.so.gov.pl

(24) 269 72 00

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30 a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 15:30 - 18:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (z przerwą: 12:00 - 13:00)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00 (z przerwą: 10:00 - 11:00)

Biuro podawcze
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów
Poniedziałek: 8:15 - 18:00 (z przerwami 10:00 - 10:15 i 13:00 - 13:15)
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:00 (z przerwami 10:00 - 10:15 i 13:00 - 13:15)

Kasa Sądu: - pok. 117 (I piętro)
Poniedziałek: 9:00 -18:00 (przerwa: 12:00 - 13:00)
Wtorek - Piątek: 8:30 -14:30 (przerwa: 10:00 - 11:00)

Nr rachunku bieżącego dochodów Sądu Okręgowego w Płocku
NBP o/o Warszawa
(opłaty, koszty, grzywny, wpisy):
52 1010 1010 0010 5222 3100 0000

Nr rachunku bieżącego dochodów dla przelewów z zagranicy
PL52 1010 1010 0010 5222 3100 0000 SWIFT NBPLPLPW

Nr rachunku Sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Płocku
(zaliczki):
BGK I Oddz. w Warszawie
90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

Nr rachunku Sum na zlecenia dla przelewów z zagranicy:
PL90 1130 1017 0020 1198 3620 0001 SWIFT GOSKPLPW

Nr rachunku Sum Depozytowych Sądu Okręgowego w Płocku
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,wadia):
BGK I Oddz. w Warszawie

waluta PLN
45 1130 1017 0021 1002 0090 0004

(IBAN) PL45 1130 1017 0021 1002 0090 0004 SWIFT GOSKPLPW

waluta EUR
(IBAN) PL02 1130 1017 0021 1002 0090 0002 SWIFT GOSKPLPW

waluta USD
(IBAN) PL18 1130 1017 0021 1002 0090 0005 SWIFT GOSKPLPW

waluta CHF
(IBAN) PL29 1130 1017 0021 1002 0090 0001 SWIFT GOSKPLPW

waluta GBP
(IBAN) PL72 1130 1017 0021 1002 0090 0003 SWIFT GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Czubak - pok. 146 (I piętro)
tel.: (24) 269 72 24
fax: (24) 360 39 31
e-mail: 1c@plock.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Renata Kondracka - pok. 113
tel. (24) 269 73 14
fax. (24) 262 73 36
e-mail: 2k@plock.so.gov.pl


Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Dutkiewicz - pok. 1 (parter)
tel.: (24) 269 72 30, (24) 269 72 31
fax: (24) 360 39 44
e-mail: 2k.sekcja@plock.so.gov.pl

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnychy
Kierownik Sekretariatu
Anna Lewandowska - pok. 209 (II piętro)
tel.: (24) 269 73 04
fax: (24) 360 39 32
e-mail: 3p@plock.so.gov.pl

IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Hanna Błaszczak - pok. 131 (I piętro)
tel. (24) 269 72 17, (24) 269 72 01
fax (24) 360 39 33
e-mail: 4c@plock.so.gov.pl

V Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Renata Brzezińska - pok. 116 (I piętro)
tel.: (24) 269 73 05, (24) 269 73 06
fax: (24) 360 39 34
e-mail: 5k@plock.so.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Renata Chęcińska - pok. 1 (parter)
tel.: (24) 269 72 33, (24) 269 72 51
fax: (24) 360 39 35
e-mail: 6pr@plock.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Sąd Rejonowy w Gostyninie Sąd Rejonowy w Mławie Sąd Rejonowy w Płocku Sąd Rejonowy w Płońsku Sąd Rejonowy w Sierpcu Sąd Rejonowy w Sochaczewie Sąd Rejonowy w Żyrardowie