Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
Woj. Wybierz wojewodztwo

boi@piotrkow-tryb.so.gov.pl

(44) 649 41 80

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godz. 17:15
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godz. 14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i prawa pracy, zażalenia, apelacje):
NBP O/O w Łodzi 15 1010 1371 0020 4622 3100 0000

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie: zaliczka na biegłego, zaliczka na kuratora, zaliczka na Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, zaliczka na tłumaczy przysięgłych):
BGK 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne)
BGK 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009

Konto sum depozytowych BGK
poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątku,
Konto sum depozytowych w PLN 94 1130 1017 0021 1001 3590 0004
Konto sum depozytowych w USD 67 1130 1017 0021 1001 3590 0005
Konto sum depozytowych w GBP 24 1130 1017 0021 1001 3590 0003
Konto sum depozytowych w EURO 51 1130 1017 0021 1001 3590 0002
Konto sum depozytowych w CHF 78 1130 1017 0021 1001 3590 0001

Zastępczy Obrót Kasowy do konta sum depozytowych w PLN jest prowadzony w Banku Pekao SA pod numerem 14 1240 6957 0111 0000 0000 1066.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Libiszewska
tel/fax: (44) 649-41-05, (44) 649-41-06
e-mail: ICywilny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Justyna Dolata
tel,: (44) 649 41 29
fax: (44) 741 58 31
e-mail: IICywilny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Sochacka
tel.: (44) 649 41 11
fax: (44) 741-58-32
e-mail: IIIKarny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

W wydziale III Karnym funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja ds. wykonawstwa orzeczeń karnych
Kierownik
Sędzia SO Magdalena Zapała-Nowak
tel,: (44) 649 41 13
fax: (44) 741-58-32

Sekcja penitencjarna i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych
Kierownik
Sędzia SO Jacek Gasiński
tel.: (44) 649 41 22
fax: (44) 741 58 35

IV Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Karol Depczyński
tel.: (44) 649 41 16
fax: (44) 741 58 33
e-mail: IVKarny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Izabela Grzybowska
tel.: (44) 649 41 71, (44) 649 41 64
fax: (44) 741-58-34
e-mail: VPracy@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bełchatowie Sąd Rejonowy w Opocznie Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim Sąd Rejonowy w Radomsku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim