Sąd Okręgowy w Zamościu

Ul. Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość
Woj. Lubelskie

boi@zamosc.so.gov.pl

(84) 631 68 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

W sprawach z zakresu egzekucji alimentów z zagranicy interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 11:00.

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konto do wpłat w PLN (zł):
Wpisy, koszty sądowe, grzywny
NBP O/Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

Depozyty - poręczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe
Bank Pekao SA
63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe

Zaliczki na koszty postępowania sądowego:
Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
74 1130 1206 0028 9159 1520 0005

Konto do wpłat w USD ($):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
95 1130 1017 0021 1002 7890 0005 wpłaty bezgotówkowe
Placówki Banku Pekao SA
30 1240 6957 0787 0000 0000 0152 wpłaty gotówkowe

Konto do wpłat w EUR (€):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
79 1130 1017 0021 1002 7890 0002 wpłaty bezgotówkowe
Placówki Banku Pekao SA
80 1240 6957 0978 0000 0000 0178 wpłaty gotówkowe

Konto do wpłat w CHF (frank szwajcarski):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
09 1130 1017 0021 1002 7890 0001 wpłaty bezgotówkowe
Placówki Banku Pekao SA
37 1240 6957 0797 0000 0000 0108 wpłaty gotówkowe

Konto do wpłat w GBP (funt brytyjski):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
52 1130 1017 0021 1002 7890 0003 wpłaty bezgotówkowe
Placówki Banku Pekao SA
75 1240 6957 0789 0000 0000 0115 wpłaty gotówkowe

Numery mikrorachunków dla poszczególnych wydziałów:
I Wydział Cywilny
21101000551003003027000001

II Wydział Karny
91101000551003003027000002

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
37101000551003003027000004

Oddział Finansowy
90101000551003003027000020

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
10101000551003003027000005

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
mgr Grażyna Rozkres
tel.: (84) 631 68 00
fax: (84) 631 69 88

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
mgr Anna Krajewska
tel.: (84) 631 68 00
fax: (84) 631 69 97

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik sekretariatu
mgr Alicja Kyc
tel.: (84) 631 68 00
fax: (84) 631 69 86

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Biłgoraju Sąd Rejonowy w Hrubieszowie Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Sąd Rejonowy w Krasnymstawie Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim Sąd Rejonowy w Zamościu