Sąd Okręgowy w Siedlcach

ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Woj. Mazowieckie

poczta@siedlce.so.gov.pl

(25) 640 78 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Sekretariaty wydziałów przyjmują interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary:
NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:

I Wydział Cywilny
61101000551123003026000001

II Wydział Karny
34101000551123003026000002

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń
07101000551123003026000003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
77101000551123003026000004

V Wydział Cywilny Odwoławczy
50101000551123003026000005

Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
24 1130 1020 0013 4406 0420 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu
Alina Sęk - pok. 124
e-mail: cywilny@siedlce.so.gov.pl
tel.: (25) 640 78 15
fax: (25) 640 78 47

II Wydział Karny
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu
Bożena Cabaj - pok. 109
e-mail: karny@siedlce.so.gov.pl
tel.: (25) 640 78 72
fax: (25) 640 78 25

Sekcja Wykonawcza
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Wiesława Oknińska - pok. 105
tel./fax: (25) 640 78 43
e-mail: s.wykonawcza@siedlce.so.gov.pl

Sekcja Penitencjarna
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
ul. 11 Listopada 4, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu
Honorata Woźna - pok. 13 (II piętro)
tel./fax: (25) 632 61 95
e-mail: penitencjarny@siedlce.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 11 Listopada 4, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu
Hanna Mazur - pok. 11 (II piętro)
tel./fax: (25) 633 96 41
e-mail: wpius@siedlce.so.gov.pl

V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
Kierownik Sekretariatu
Joanna Guzek - pok. 111
tel.: (25) 640 78 62
fax: (25) 640 78 19
e-mail: cywilny2@siedlce.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Garwolinie Sąd Rejonowy w Łukowie Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Sąd Rejonowy w Siedlcach Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Sąd Rejonowy w Węgrowie