Sąd Okręgowy w Radomiu

ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Woj. Mazowieckie

so.radom@radom.so.gov.pl

(48) 677 67 00


W związku z ograniczeniami obowiązującymi w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem godziny obsługi interesantów zostały określone w zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 22 maja 2020 roku Adm-0012 - 6/2020 w sprawie funkcjonowania Sądu Okręgowego w Radomiu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (obsługa wyłącznie w BOI codziennie w godz. 8:00 - 15:00). Zgodnie z zarządzeniem Adm-0012-4/20 z dnia 16 marca 2020 r. dyżury komórek organizacyjnych pełnione w poniedziałki od 15:30 do 18:00 zostały zawieszone do odwołania.


Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny pracy sekretariatów wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 oraz 15:30 - 18:00 *
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

* W poniedziałki w godzinach 15:30 - 18:00 pracownicy Sekretariatów Wydziałów obsługują Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta i są dostępni pod numerami: w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 10 - tel. (48) 677 67 66 i (48) 677 67 68, a przy ul. Warszawskiej 1 pod numerem tel. (48) 677 65 00.

Biuro Obsługi Interesanta: (ul. Piłsudskiego 10)
Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia Akt dla I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Penitencjarnego, IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Poniedziałek: 7:45 - 15:15 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Biuro Obsługi Interesanta: (ul. Warszawska 1)
Biuro Podawcze, Punkt Informacyjny, Czytelnia Akt dla II Wydziału Karnego i V Wydziału Karnego Odwoławczego
Poniedziałek: 7:45 - 15:15 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego: (ul. Warszawska 1)
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Opłaty sądowe i koszty:
I Wydział Cywilny - 44101000551733003025000001
II Wydział Karny - 17101000551733003025000002
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych - 87101000551733003025000003
IV Wydział Cywilny Odwoławczy - 60101000551733003025000004
V Wydział Karny Odwoławczy - 33101000551733003025000005
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 06101000551733003025000006
VII Wydział Wizytacyjny - 76101000551733003025000007
Oddział Finansowy - 16101000551733003025000020

Zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN:
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004

Rachunek sum depozytowych w USD:
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005

Rachunek sum depozytowych w EUR:
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002

Rachunek sum depozytowych w CHF:
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001

Rachunek sum depozytowych w GBP:
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003

I Wydział Cywilny
ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Ewa Ryczek - pok. 118 (I piętro)
tel.: (48) 677 67 62
e-mail: cywilny@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 67 66, (48) 677 67 68
fax: (48) 368 02 49

II Wydział Karny
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Joanna Gregorczyk
tel.: (48) 677 65 11
e-mail: karny@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 65 00 (BOI)
fax: (48) 677 65 13

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych
ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Stępnikowska - pok. 105 (I piętro)
tel.: (48) 677 68 40
e-mail: penitencjarny@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 67 66, (48) 677 67 68
fax: (48) 368 02 95

IV Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Bożena Sikora - pok. 214
tel.: (48) 677 67 01
e-mail: cywilny.odwolawczy@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 67 66, (48) 677 67 68
fax: (48) 36 80 25

V Wydział Karny Odwoławczy
ul. Warszawska 1, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Danuta Stawczyk
tel.: (48) 677 65 34
e-mail: karny.odwolawczy@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 65 00 (BOI)
fax: (48) 677 65 35

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Agata Sposób - pok. 108 (I piętro)
tel.: (48) 677 68 05
email: wpius@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 67 66, (48) 677 67 68
fax: (48) 36 80 27

VII Wydział Wizytacyjny
ul. Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom
Kierownik Sekretariatu
Anna Mirecka - pok. 215 (II piętro)
e-mail: wizytacje@radom.so.gov.pl
tel.: (48) 677 67 88
fax: (48) 36 80 287

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Grójcu Sąd Rejonowy w Kozienicach Sąd Rejonowy w Lipsku Sąd Rejonowy w Przysusze Sąd Rejonowy w Radomiu Sąd Rejonowy w Szydłowcu Sąd Rejonowy w Zwoleniu