Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Woj. Lubelskie

boi@lublin.so.gov.pl

(81) 460 10 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Krakowskie Przedmieście 43
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:00
- dla korespondencji kierowanej do Wydziałów i Oddziałów Sądu Okręgowego w Lublinie

ul. plac Czechowicza 1,
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
- dla korespondencji kierowanej do: II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i IX Wydziału Gospodarczego,

ul. Wallenroda 4D
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
- dla korespondencji kierowanej do I Wydziału Cywilnego.

Archiwum Sądu:
ul. Krakowskie Przedmieście 43
tel./fax: (81) 460 12 07
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 12:00 oraz 13:00 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
ul. Krakowskie Przedmieście 43
tel.: (81) 460 10 10, (81) 460 10 11
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

ul. plac Czechowicza 1
tel.: (81) 460 14 08, (81) 460 14 35
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

ul. Wallenroda 4D
tel.: (81) 477 51 09, (81) 460 12 98
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
ul. Krakowskie Przedmieście 43 - pok. 101
tel.: (81) 460 12 42
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

ul. plac Czechowicza 1 - pok. 013
tel.: (81) 460 14 94, (81) 460 14 35
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

ul. Wallenroda 4D - pok. 016a
tel.: (81) 477 51 09
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
ul. Krakowskie Przedmieście 43
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek-Piątek: 9:00 - 14:00

Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43; 20-076 Lublin
NIP: 712-19-34-656; REGON: 000322956

Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe, koszty i inne należne dochody budżetowe:

Wpłaty przypisane do poszczególnych Wydziałów Sądu Okręgowego w Lublinie należy wpłacać na nw. rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski oddział w Lublinie:
57 1010 0055 1013 0030 2400 0001 I Wydział Cywilny
30 1010 0055 1013 0030 2400 0002 II Wydział Cywilny Odwoławczy
03 1010 0055 1013 0030 2400 0003 III Wydział Cywilny Rodzinny
73 1010 0055 1013 0030 2400 0004 IV Wydział Karny
46 1010 0055 1013 0030 2400 0005 V Wydział Karny Odwoławczy
19 1010 0055 1013 0030 2400 0006 VI Wydział Penitencjarny
62 1010 0055 1013 0030 2400 0008 VIII Wydział Pracy i Ubezp.
35 1010 0055 1013 0030 2400 0009 IX Wydział Gospodarczy
78 1010 0055 1013 0030 2400 0011 XI Wydział Karny Odwoławczy
51 1010 0055 1013 0030 2400 0012 XII Wydział Własności Intelektualnej

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU, WSKAZUJĄC SYGNATURĘ SPRAWY!!!

Wpłaty dochodów budżetowych nie związane z Wydziałami Sądu Okręgowego w Lublinie:
39 1010 1339 0012 7022 3100 0000

Numer rachunku bankowego dla wpłat sum na zlecenie (wpłaty kosztów postępowania sądowego pokrywane przez strony, min.: na opinię biegłego, dojazdy świadków, ekspertyzy itp.):
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 - rachunek sum na zlecenie (zaliczki), prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje wpłat gotówkowych w placówkach banku. Wpłaty gotówkowej można dokonać w Kasie Sądu lub w placówkach Banku Pekao na rachunek: 52 1240 6957 0111 0000 0000 2031.

Numery rachunków bankowych dla wpłat depozytów sądowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów), prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie:
96 1130 1017 0021 1002 6390 0004 - rachunek sum depozytowych PLN
69 1130 1017 0021 1002 6390 0005 - rachunek sum depozytowych USD
53 1130 1017 0021 1002 6390 0002 - rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001 - rachunek sum depozytowych CHF
26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 - rachunek sum depozytowych GBP

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje wpłat gotówkowych w placówkach banku. Wpłaty gotówkowej można dokonać w Kasie Sądu lub w placówkach Banku Pekao na rachunek: 71 1240 6957 0111 0000 0000 1010.

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie:
49 1130 1206 0028 9102 8420 0008

Numer rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Okręgowego w Lublinie, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie:
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003

Rachunki bankowe do wpłaty opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa:
Urząd Miasta Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 - w przypadku wpłaty w PLN
PKOPPLPW PL 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628 - w przypadku wpłaty z zagranicy w walucie obcej

I Wydział Cywilny
ul. Wallenroda 4d, 20-607 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Monika Brzezina
e-mail: w1.cywilny@lublin.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. plac Czechowicza 1, 20-003 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kędra - pok. 302 (III piętro)
tel.: (81) 460 14 08
fax: (81) 460 14 09
e-mail: w2.cywilny.odwolawczy@lublin.so.gov.pl

III Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Krakowskie Przedmieście 47, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Iwona Smolira - pok. 11
tel.: (81) 460 13 38
fax: (81) 460 13 39
e-mail: w3.cywilny.rodzinny@lublin.so.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Buzek - pok. 360
tel.: (81) 460 10 63
fax.: (81) 460 10 64
e-mail: w4.karny@lublin.so.gov.pl

V Wydział Karny Odwoławczy
ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Edyta Łukasik - pok. 12
tel./fax: (81) 464 74 01
e-mail: w5.karny.odwolawczy@lublin.so.gov.pl

VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Grochowska - pok. 264
tel.: (81) 460 11 45
fax: (81) 460 11 56
e-mail: w6.penitencjarny@lublin.so.gov.pl

VIII Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych
ul. plac Czechowicza 1, 20-003 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Izabela Witkowska - pok. 404
tel./fax: (81) 460 14 51
e-mail: w8.ubezpieczen@lublin.so.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy
ul. plac Czechowicza 1, 20-003 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Anna Babiarz - pok. 115
tel.: (81) 460 14 81, (81) 460 14 83, (81) 460 14 84
fax: (81) 460 14 82
e-mail: w9.gospodarczy@lublin.so.gov.pl

X Wydział Wizytacyjny
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kędra - pok. 11
tel.: (81) 460 11 69
fax: (81) 460 11 71
e-mail: w10.wizytacji@lublin.so.gov.pl

XI Wydział Karny Odwoławczy
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Joanna Giderewicz - pok. 244
tel.: (81) 460 11 87
fax: (81) 460 12 37
e-mail: w11.karny.odwolawczy@lublin.so.gov.pl

XII Wydział Własności Intelektualnej
ul. Krakowskie Przedmieście 47, 20-076 Lublin
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Borys - pok. 26
tel.: (81) 460 13 63
e-mail: w12.wlasnosci@lublin.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej Sąd Rejonowy w Chełmie Sąd Rejonowy w Kraśniku Sąd Rejonowy w Lubartowie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim Sąd Rejonowy w Puławach Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim Sąd Rejonowy w Rykach Sąd Rejonowy we Włodawie