Sąd Okręgowy w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
Woj. Małopolskie

sad_okregowy@tarnow.so.gov.pl

(14) 688 74 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
w każdy ostatni dzień miesiąca: 8:00 - 12:00

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
w ostatni roboczy dzień miesiąca: 8:00 - 13:00

Rachunek dochodów budżetowych:
51 1010 1270 0027 0122 3100 0000 - opłaty sądowe, grzywny, wpisy.
Rachunek depozytów sądowych:
PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003
- poręczenia majątkowe.

Od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto sum depozytowych w placówkach pośrednika kasowego:
Banku Pekao SA - nr 07 1240 6957 0111 0000 0000 1095 – nie są pobierane opłaty.

Rachunek sum na zlecenie:
88 1010 1270 0027 0113 9800 0000 - zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.
Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu z wyłączeniem wpłat na konta Sum depozytowych.

I Wydział Cywilny
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27
Kierownik Sekretariatu
Ewa Armatys - pok. 102 (I piętro)
tel.: (14) 688 74 19
fax: (14) 688 74 85
e-mail: so_wydz1@tarnow.so.gov.pl

II Wydział Karny
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27
Kierownik Sekretariatu
Renata Papuga - pok. 132 (I piętro)
tel.: (14) 688 74 12
fax: (14) 688 74 81
e-mail: so_wydz2@tarnow.so.gov.pl

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27
Kierownik Sekretariatu
Bernadetta Czerwona - pok. 158 (I piętro)
tel.: (14) 688 74 02
fax: (14) 688 74 65
e-mail: so_wydz3@tarnow.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27
Kierownik Sekretariatu
Paulina Truchan - pok. 36 (parter)
tel.: (14) 688 75 60
fax: (14) 688 75 62
e-mail: so_wydz4@tarnow.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bochni Sąd Rejonowy w Brzesku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Sąd Rejonowy w Tarnowie