Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
Woj. Dolnośląskie

boi@wroclaw.sa.gov.pl

(71) 798 77 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu

Sekretariaty Wydziałów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyjmują interesantów:
Poniedziałek: 11.00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konto dochodów budżetowych (opłaty,wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny):
NBP O/O Wrocław
52 1010 1674 0003 9022 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy):
NBP O/O Wrocław
89 1010 1674 0003 9013 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia umów, kaucje, wadia):
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
50-111 Wrocław, ul. Malarska 26

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
nr klienta ( MODULO ) 21100189

13 1130 1017 0021 1001 8990 0004
W treści przelewu należy podać sygnaturę akt sprawy oraz tytuł sprawy

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Irena Szpytko
Sekretariat Wydziału - pok. 14 (I piętro)
tel.: (71) 798 77 86, (71) 798 77 78
fax: (71) 798 77 87
e-mail: wydzial.cywilny@wroclaw.sa.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marta Markiewicz-Khalouf
Sekretariat Wydziału - pok. 34 (III piętro)
tel.: (71) 798 77 85, (71) 798 77 82
fax: (71) 798 77 97
e-mail: wydzial.karny@wroclaw.sa.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Anna Szymanowska
Sekretariat Wydziału - pok. 17 (parter)
tel.: (71) 798 79 23, (71) 798 79 37
fax: (71) 798 79 38
e-mail: wydzial.pracy@wroclaw.sa.gov.pl

IV Wydział Wizytacji
Kierownik Sekretariatu
Agata Rybarczyk
Sekretariat Wydziału - pok. 9 (parter)
tel.: (71) 798 77 81, (71) 798 77 98
fax: (71) 798 77 91
e-mail: wydzial.wizytacji@wroclaw.sa.gov.pl

Wyższa instancja

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Sąd Okręgowy w Legnicy Sąd Okręgowy w Opolu Sąd Okręgowy w Świdnicy Sąd Okręgowy we Wrocławiu