Sąd Apelacyjny w Szczecinie

ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Woj. Zachodnio-Pomorskie

informacja@szczecin.sa.gov.pl

(91) 484 94 88, (91) 484 94 87

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 15:30 - 18:00 pełnione są dyżury w sekretariatach wydziałów.

Prezes przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach: 11:00 - 13:00.

Biuro podawcze - pok. 12 (parter):
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:30 - 14:00 (przerwa w godz. 12:00 - 12:30)

Płatności dokonywane z kraju:
Dochody budżetowe (np. opłaty kancelaryjne oraz wpisy od kasacji i zażaleń):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie
90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Sumy na zlecenie (np. wpłaty zaliczek wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla biegłych, tłumaczy w postępowaniu prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie
30 1010 1599 0523 6013 9800 0000

Sumy depozytowe (np. wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa
03 1130 1017 0021 1002 2890 0004

Płatności dokonywane z zagranicy
Dochody budżetowe (np. opłaty kancelaryjne oraz wpisy od kasacji i zażaleń):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie
BIC/SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 90 1010 1599 0523 6022 3100 0000

Sumy na zlecenie (np. wpłaty zaliczek wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla biegłych, tłumaczy w postępowaniu prowadzonym na podstawie kodeksu postępowania cywilnego):
NBP Oddział Okręgowy w Szczecinie
BIC/SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 30 1010 1599 0523 6013 9800 0000

Sumy depozytowe (np. wpłaty z tytułu poręczeń majątkowych):
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa
BIC/SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 031130 1017 0021 1002 28900004

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Kędziorek
Sekretariat wydziału - pok. 123
tel.: (91) 484 94 30
fax: (91) 484 94 31

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Gniewkowska
Sekretariat wydziału - pok. 110
tel.: (91) 484 94 50
fax: (91) 484 94 42

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Bogusława Drzewucka
Sekretariat wydziału - pok. 114
tel.: (91) 484 94 70
fax: (91) 484 94 02

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

IV Wydział Wizytacji
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Cichocka
Sekretariat wydziału - pok. 204
tel.: (91) 484 94 15
fax: (91) 484 95 76

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Wyższa instancja

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Sąd Okręgowy w Koszalinie Sąd Okręgowy w Szczecinie