Sąd Apelacyjny w Poznaniu

ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań
Woj. Wielkopolskie

administracja@poznan.sa.gov.pl

(61) 827 45 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze Sądu:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Sekretariaty I Wydział Cywilnego i Własności Intelektualnej, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:30

Pozostałe komórki organizacyjne Sądu:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:30

Kasa Sądu:
pok. 4, tel.: (61) 827 45 05
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 9:00 oraz 10:00 - 15:15

Z dniem 1 stycznia 2017r. opłat sądowych można dokonywać za pomocą uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości platformy e-PŁATNOŚCI

Rachunki dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe i inne należne dochody budżetowe):
NBP O/O Poznań: 24 1010 1469 0081 9422 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW; IBAN: PL 24 1010 1469 0081 9422 3100 0000

Rachunki sum depozytowych (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, wadia, kaucje w PLN):
BGK: 21 1130 1017 0021 1000 2290 0004
SWIFT: GOSKPLPW; IBAN: PL 21 1130 1017 0021 1000 2290 0004

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na należności dla biegłych, kuratorów, świadków)
NBP O/O Poznań: 75 1010 1469 0010 9413 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW; IBAN: PL 75 1010 1469 0010 9413 9800 0000

I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej
Kierownik Sekretariatu
Danuta Wągrowska - pok. 216
tel.: (61) 827 45 36
fax: (61) 827 45 32
e-mail: wcywilny@poznan.sa.gov.pl

Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Julita Woźniak - pok. 117
tel.: (61) 827 45 17
fax: (61) 827 12 30
e-mail: wkarny@poznan.sa.gov.pl

Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Gabriela Taciak - pok. 318
tel.: (61) 827 45 58
fax: (61) 827 12 47
e-mail: wpius@poznan.sa.gov.pl

Sekretariat czynny jest w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

IV Wydział Wizytacji
Kierownik Sekretariatu
Piotr Job - pok. 417
tel.: (61) 827 45 77
fax: (61) 827 12 31
e-mail: wwidk@poznan.sa.gov.pl

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Wyższa instancja

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Poznaniu Sąd Okręgowy w Koninie Sąd Okręgowy w Zielonej Górze