Sąd Rejonowy w Kielcach

ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Woj. Świętokrzyskie

boi@kielce.sr.gov.pl

(41) 349 56 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (przerwa 11:00 - 11:20)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30 (przerwa 11:00 - 11:20)

Biura Podawczego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
ul. Malików 146 A
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (przerwa: 11:30 - 11:45)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00 (przerwa: 11:30 - 11:45)

Biura Podawczego X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego:
ul. Malików 146 A
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
ul. Warszawska 44
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:00 (przerwa: 11:00 - 11:20)
w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godziny 13:00
w ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja)
Wpłaty w Kasie Sądu Rejonowego w Kielcach są przyjmowane wyłącznie gotówką

ul. Malików 146A
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.
Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

Konto dochodów budżetowych:
(wpisy sądowe,grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach
35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

Konto sum na zlecenia:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego
40 1130 1192 0027 6158 4320 0002
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 56 1240 6957 0111 0000 0000 2347

Konto sum depozytowych:
(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
Konto sum depozytowych prowadzone jest dla Sądu Rejonowego w Kielcach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:

1. Konto prowadzone w złotych (PLN):
11 1130 1017 0021 1002 5590 0004
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 96 1240 6957 0111 0000 0000 1239

2. Konta walutowe:
- USD 81 1130 1017 0021 1002 5590 0005
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 84 1240 6957 0787 0000 0000 0344
- EUR 65 1130 1017 0021 1002 5590 0002
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 96 1240 6957 0978 0000 0000 0375
- CHF 92 1130 1017 0021 1002 5590 0001
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 86 1240 6957 0797 0000 0000 0293
- GBP 38 1130 1017 0021 1002 5590 0003
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 54 1240 6957 0789 0000 0000 0299

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
67 1130 1192 0027 6158 4320 0001
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA: 83 1240 6957 0111 0000 0000 2346

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Niewadzi - pok. 336
tel.: (41) 349 56 11
fax: (41) 349 56 19

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Łukasz Pałka - pok 136
tel.: (41) 349 56 21
fax: (41) 349 56 26

III Wydział Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Kieliś - pok. 219
tel.: (41) 349 56 31
fax: (41) 349 56 38

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Justyna Łukawska-Sapa - pok. 117
tel.: (41) 349 56 61
fax: (41) 349 56 48

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Oleś - pok. 532
tel.: (41) 349 56 51
fax: (41) 349 57 75

V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Tabiszewska - pok. 619
tel.: (41) 349 57 96
fax: (41) 349 57 99

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Malików 146a, 25-639 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Danuta Kołbuc - pok. 103
tel.: (41) 349 58 06, (41) 349 58 03
fax: (41) 349 58 08, (41) 349 58 09

VIII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Rypin - pok. 434
tel.: (41) 349 56 41
fax: (41) 349 56 89

IX Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Stajniak - pok. 235
tel.: (41) 349 56 91
fax: (41) 349 56 97

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Malików 146a, 25-639 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Justyna Bartkiewicz-Dąbek
tel.: (41) 349 58 54
fax: (41) 349 58 40

XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Bernadeta Plech - pok. 567
tel.: (41) 349 57 35
fax: (41) 349 57 35

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kielce
gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk