Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój
Woj. Świętokrzyskie

administracja@busko.sr.gov.pl

(41) 246 28 07

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny udostępniania akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta Bankowe:
Numery rachunków bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. na które należy dokonywać wpłat:

Konto dochodów
Wpłaty z tytułu kosztów sądowych, grzywien i opłat prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Nr rachunku: 32-10101238-0801032231000000
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy

Konto sum na zlecenie
Wpłaty zaliczek na biegłych sądowych, ogłoszenia w prasie oraz wpisy do Krajowego Rejestru Spadkowego prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Nr rachunku: 21-10101238-0801031391200000
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

Konto wadiów, depozytów, kaucji i poręczeń majątkowych
Wpłat prosimy dokonywać na podane konta:
PLN - 58 1130 1017 0021 1002 5690 0004
USD - 31 1130 1017 0021 1002 5690 0005
EUR - 15 1130 1017 0021 1002 5690 0002
CHF - 42 1130 1017 0021 1002 5690 0001
GBP - 85 1130 1017 0021 1002 5690 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Nr rachunku: 96 1130 1192 0027 6158 5620 0001
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

Dysponentami w/w rachunków jest Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655-14-18-017, REGON 000322318

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Beata Górna - pok. 9
e-mail: wcywilny@busko.sr.gov.pl
tel.: (41) 246 28 09
fax: (41) 246 28 09

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Szczepańska - pok. 2
e-mail: wkarny@busko.sr.gov.pl
tel.: (41) 246 28 02
fax: (41) 246 28 82

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Beata Grzegorczyk - pok. 33
e-mail: wrodzinny@busko.sr.gov.pl
tel.: (41) 246 28 33
fax: (41) 246 28 32

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Gwóźdź - pok. 201
e-mail: ksiegi@busko.sr.gov.pl
tel.: (41) 246 28 81
fax: (41) 246 28 40

V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
ul. T. Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Kierownik Sekretariatu
Bożena Bojanowicz pok. 18 (I piętro)
tel.: (41) 352 23 00, wew. 100
e-mail: wcywilny.wzk@busko.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
ul. T. Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Zając - pok. 23 (I piętro)
tel.: (41) 352 26 90 wew. 200
fax: (41) 352 26 90 wew. 204
e-mail: wkarny.wzk@busko.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
ul. T. Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Kierownik Sekretariatu
Mariola Piątek - pok. 20 (I piętro)
tel.: (41) 352 23 00 wew. 103
e-mail: wrodzinny.wzk@busko.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej
ul. T. Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Kierownik Sekretariatu
Aldona Mazur - pok. 4 (parter)
tel.: (41) 352 15 93, wew. 400, (41) 352 23 00 wew. 103
e-mail: ksiegi.wzk@busko.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kielcach

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bejsce, Busko-Zdrój, Chmielnik, Czarnocin, Gnojno, Kazimierza Wielka, Nowy Korczyn, Opatowiec, Pacanów, Pierzchnica, Skalbmierz, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica