Sąd Okręgowy w Kielcach

ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Woj. Świętokrzyskie

iod@kielce.so.gov.pl

(41) 340 23 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów/Oddziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Godziny przyjmowania interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Przy czym Punkt Informacyjny KRK czynny jest:
Poniedziałek: 7:30 -18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa codziennie w godz. 12:30 - 13:00).

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:00 (przerwa w godz. 12:15 - 13:00)
- w ostatnim dniu roboczym miesiąca Kasa czynna w godz. 7:45-13:15
- w ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja).

Wpłaty w Kasie Sądu Okręgowego w Kielcach są przyjmowane wyłącznie gotówką.

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:
Narodowy Bank Polski O/Kielce
Sąd Okręgowy w Kielcach - I Wydział Cywilny: 38 1010 0055 1313 0030 2000 0001
Sąd Okręgowy w Kielcach - II Wydział Cywilny Odwoławczy: 11 1010 0055 1313 0030 2000 0002
Sąd Okręgowy w Kielcach - III Wydział Karny: 81 1010 0055 1313 0030 2000 0003
Sąd Okręgowy w Kielcach - IV Wydział Penitencjarny: 54 1010 0055 1313 0030 2000 0004
Sąd Okręgowy w Kielcach - V Wydział Pracy: 27 1010 0055 1313 0030 2000 0005
Sąd Okręgowy w Kielcach - VII Wydział Gospodarczy: 97 1010 0055 1313 0030 2000 0006
Sąd Okręgowy w Kielcach - IX Wydział Karny Odwoławczy: 70 1010 0055 1313 0030 2000 0007

W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.
W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
31 1130 1192 0027 6154 0720 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
06 1320 0022 0336 0000 0000 1064

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
85 1240 6957 0111 0000 0000 1146

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
04 1130 1192 0027 6154 0720 0006

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
33 1320 0022 0336 0000 0000 1063

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
15 1240 6957 0111 0000 0000 1145

Konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
74 1130 1192 0027 6154 0720 0007

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
85 1240 6957 0111 0000 0000 2310

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe / wpłaty w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
61 1130 1017 0021 1002 5490 0004

Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
60 1320 0022 0336 0000 0000 1062

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
85 1240 6957 0111 0000 0000 2407

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe / wpłaty w EURO:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
18 1130 1017 0021 1002 5490 0002

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
56 1240 6957 0978 0000 0000 0513

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe / wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
34 1130 1017 0021 1002 5490 0005

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
38 1240 6957 0787 0000 0000 0396

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe / wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
88 1130 1017 0021 1002 5490 0003

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
20 1240 6957 0789 0000 0000 0329

Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe / wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelew)
45 1130 1017 0021 1002 5490 0001

Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO S.A.:
90 1240 6957 0797 0000 0000 0318

Kod SWIFT: NBPL PLPW

Bank: Narodowy Bank Polski
Numer konta w formacie IBAN: PL27 1010 1238 0804 7722 3100 0000

I Wydział Cywilny
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Marzena Wołowiec - pok. 44
fax: (41) 34-46-810
e-mail: i.cywilny@kielce.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Ilona Kwiatkowska-Tiesler - pok. 24
tel./fax: (41) 34-44-582
e-mail: ii.cywilny@kielce.so.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Tomasz Sapa
tel./fax: (41) 340 25 26, (41) 340 25 27
fax: (41) 344 59 15
e-mail: iii.karny@kielce.so.gov.pl

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Baran - pok. 117
tel./fax: (41) 344 63 74
e-mail: iv.penitencjarny@kielce.so.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wróblewskiego 4, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Ewa Chrząszcz - pok. 61
tel./fax: (41) 340 24 20
fax: (41) 340 24 61
e-mail: v.pracy@kielce.so.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy
ul. Wróblewskiego 4, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Monika Wrońska - pok. 64
fax: (41) 344 54 01
e-mail: vii.gospodarczy@kielce.so.gov.pl

VIII Wydział Wizytacyjny
ul. Seminaryjskiej 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Ewa Bugajska - pok. 6
tel.: (41) 340 23 74
fax: (41) 340 23 09
e-mail: wizytacyjny@kielce.so.gov.pl

Sekcja ds. obrotu z zagranicą
ul. Seminaryjska 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekcji
SSO Rafał Adamczyk - pok. 317
tel.: (41) 340 23 20, (41) 340 24 92
fax.: (041) 340 23 20

IX Wydział Karny Odwoławczy
ul. Seminaryjskiej 12a, 25-372 Kielce
Kierownik Sekretariatu
Barbara Pęczek - pok. 203
tel./fax: (41) 344 39 66
e-mail: ix.karny@kielce.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Rejonowy w Końskich Sąd Rejonowy w Opatowie Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Sąd Rejonowy w Pińczowie Sąd Rejonowy w Sandomierzu Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Sąd Rejonowy w Starachowicach Sąd Rejonowy w Staszowie Sąd Rejonowy we Włoszczowie