Sąd Rejonowy w Tychach

ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy
Woj. Śląskie

informacja@tychy.sr.gov.pl

(32) 323 31 04

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (w tym 15:30 - 18:00 w ramach dyżurów pełnionych przez wyznaczonych pracowników)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: 32) 323 31 04, (32) 323 31 05, (32) 323 31 06
e-mail: informacja@tychy.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (32) 323 31 10, (32) 323 31 11
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
tel.: (32) 323 31 92
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Centralna Ekspozytura Ksiąg Wieczystych:
tel.: (32) 323 31 96
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (przerwa: 13:00 - 14:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30 (przerwa: 11:30 - 12:00)
W każdym ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa Sądu czynna w godz.: 8:00 - 13:00

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny):
NBP O/O KATOWICE 28 1010 1212 3168 5322 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki w sprawach na pokrycie kosztów biegłych, tłumaczy, itp., rejestr spadkowy):
NBP O/O KATOWICE 65 1010 1212 3168 5313 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne):
BGK Oddział Katowice 03 1130 1091 0003 9095 0820 0001

Konto sum depozytowych w PLN (w szczególności poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym, reszta ceny nabycia):
BGK Oddział KATOWICE 08 1130 1017 0021 1000 6390 0004

Konto sum depozytowych w USD:
BGK Oddział KATOWICE 78 1130 1017 0021 1000 6390 0005

Konto sum depozytowych w EURO:
BGK Oddział KATOWICE 62 1130 1017 0021 1000 6390 0002

Konto sum depozytowych w GBP:
BGK Oddział KATOWICE 35 1130 1017 0021 1000 6390 0003

Konto sum depozytowych w CHF:
BGK Oddział KATOWICE 89 1130 1017 0021 1000 6390 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agata Adamczyk-Mamińska - pok. 107 (I piętro)
tel.: (32) 323 31 44, (32) 323 31 41
fax: (32) 438 68 60
e-mail: cywilny1@tychy.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Lisowska - pok. 4 (parter)
tel.: (32) 323 31 19, (32) 323 31 20
fax: (32) 438 68 61
e-mail: karny2@tychy.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Kierownik Sekretariatu
Iwona Olejak - pok. 213 (II piętro)
tel.: (32) 323 31 51, (32) 323 31 52
fax: (32) 438 68 62
e-mail: rodzinny3@tychy.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Głuchowicz - pok. 201 (II piętro)
tel.: (32) 323 30 74, (32) 323 30 58
fax: (32) 438 68 63
e-mail: pracy4@tychy.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Beata Wieczorek - pok. 12 (parter)
tel.: (32) 323 31 98
fax: (32) 328 51 60
e-mail: ksiegi5@tychy.sr.gov.pl
- Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
tel.: (32) 323 31 96
- Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel.: (32) 323 31 92

VI Wydział Gospodarczy
43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Kierownik Sekretariatu
Beata Sojka - pok. 120 (I piętro)
tel.: (32) 323 30 60, (32) 323 30 63
fax: (32) 438 68 65
e-mail: gospodarczy6@tychy.sr.gov.pl

VII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Adriana Kreihs - pok. 304 (III piętro)
tel.: (32) 323 31 70, (32) 323 31 72
fax: (32) 323 31 83
e-mail: karny7@tychy.sr.gov.pl

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
43-100 Tychy, ul. Bałuckiego 4
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Pawęzowska - pok. 113 (I piętro)
tel.: (32) 323 30 53, (32) 323 30 52, (32) 323 30 54, (32) 323 30 71, (32) 323 30 72
fax: (32) 438 68 67
e-mail: wykonawczy8@tychy.sr.gov.pl

IX Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Edyta Rothkegel-Piech - pok. 220 (II piętro)
tel.: (32) 323 31 07, (32) 323 30 92, (32) 323 31 32, (32) 323 31 56, (32) 323 31 57, (32) 323 31 81, (32) 323 31 91
fax: (32) 323 31 08
e-mail: cywilny9@tychy.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasta: Bieruń, Lędziny i Tychy oraz gminy: Bojszowy i Kobiór