Sąd Rejonowy w Sosnowcu

ul. 1-go Maja 19, 41-200 Sosnowiec
Woj. Śląskie

informacja@sosnowiec.sr.gov.pl

(32) 296 18 04

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 18 04
e-mail: informacja@sosnowiec.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 18 56
e-mail: czytelnia@sosnowiec.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 17:30 (ostatnie akta wydawane są do godz. 17:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00 (ostatnie akta wydawane są do godz. 14:30)

Biuro Podawcze:
- ul. 1 Maja 19, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 62 37
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (w godz. 15:30 - 18:00 dyżur pełni Biuro Podawcze lub Oddział Administracyjny)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

- ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 18 02
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 18 18
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
- ul. 1 Maja 19, 41-200 Sosnowiec
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
(przerwa: 10:30 - 11:00)
W okresie epidemii Kasa będzie nie czynna!

- ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwa: 10:30 - 11:00 oraz 14:30 - 15:00)
Wtorek: 8:00 - 14:00 (przerwa: 10:30 - 11:00)
Środa - Czwartek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 10:30 - 11:00)
Piątek: 8:00 - 13:30 (przerwa: 10:30 - 11:00)

Dochody budżetowe (grzywny, opłaty i koszty sądowe):
wpłaty z tytułu: opłaty od pozwu, opłaty od zażalenia, wpis sądowy, opłata od nabycia spadku i inne vbb
Uwaga: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:

Wpłaty do spraw będących we właściwości
I Wydziału Cywilnego 59 1010 0055 2763 0041 1100 0001
Wpłaty do spraw będących we właściwości
II Wydziału Cywilnego
32 1010 0055 2763 0041 1100 0002
Wpłaty do spraw będących we właściwości
III Wydziału Karnego 05 1010 0055 2763 0041 1100 0003
Wpłaty do spraw będących we właściwości
IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 75 1010 0055 2763 0041 1100 0004
Wpłaty do spraw będących we właściwości
V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 48 1010 0055 2763 0041 1100 0005
Wpłaty do spraw będących we właściwości
VI Wydziału Ksiąg Wieczystych 21 1010 0055 2763 0041 1100 0006
Wpłaty do spraw będących we właściwości
IX Wydziału Karnego 37 1010 0055 2763 0041 1100 0009
Wpłaty do spraw będących we właściwości
X Wydziału Wykonywania Orzeczeń 10 1010 0055 2763 0041 1100 0010
sumy na zlecenie
wpłaty z tytułu zaliczka na wynagrodzenie dla biegłego
zaliczka na wynagrodzenie dla kuratora
21 1010 1212 3065 0613 9800 0000

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2015r. rachunek bankowy dotyczący – sum depozytowych, wpłat z tytułu: kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, czynszów (postanowienie sądu) o numerze 04 1030 1508 0000 0008 1627 1002 przestaje być aktywny.

Od dnia 01 stycznia 2015r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu obowiązywały będą nowe numery rachunków bankowych dotyczące wpłat z następujących tytułów:

Sumy depozytowe, wpłaty z tytułu:
kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, czynszów (postanowienie sądu):
PLN 93 1130 1017 0021 1000 7190 0004
USD 66 1130 1017 0021 1000 7190 0005
EUR 50 1130 1017 0021 1000 7190 0002
CHF 77 1130 1017 0021 1000 7190 0001
GBP 23 1130 1017 0021 1000 7190 0003

Od dnia 01 stycznia 2015r. wpłaty z powyższych tytułów należy wpłacać tylko i wyłącznie na wskazane rachunki bankowe.

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2015r. sumu depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W zwiazku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w Kasie Sądu.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarna:
Od dnia 1 marca 2016r. wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej należy wpłacać na nr konta bankowego:
74 1130 1091 0003 9097 8420 0001

I Wydział Cywilny
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Krzemińska - pok. 77
tel.: (32) 296 18 77
fax: (32) 296 18 69
e-mail: wydzial1cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Monika Majcherek - pok. 120
tel.: (32) 296 18 62
fax: (32) 296 18 61
e-mail: wydzial2cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marzanna Leks - pok. 42
tel.: (32) 296 62 42
fax: (32) 296 62 10
e-mail: wydzial3karny@sosnowiec.sr.gov.pl

IV Wydział Rodziny i Nieletnich
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Gębala - pok. 93
tel.: (32) 296 18 93
fax: (32) 296 18 93
e-mail: wydzial4rodzinny@sosnowiec.sr.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Irena Bandyk - pok. 62
tel.: (32) 296 19 40
fax: (32) 296 19 40
e-mail: wydzial5pracy@sosnowiec.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Gęgotek-Warzecha - pok. 20
tel.: (32) 296 18 20 do 25
fax: (32) 296 18 20
e-mail: wydzial6ksiagwieczystych@sosnowiec.sr.gov.pl

IX Wydział Karny
ul. Kaliska 7, 41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sudoł - pok. 36
tel.: 32 296 18 36
fax: (32) 296 18 39. (32) 296 18 10

X Wydział Wykonywnia Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Płóciennik-Gad - pok. 23
tel.: (32) 296 62 04 , (32) 296 62 50
fax: (32) 296 62 04
e-mail: wydzial10wykonywania.orzeczen@sosnowiec.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sosnowiec