Sąd Rejonowy w Mysłowicach

ul. Krakowska 2, 41-400 Mysłowice
Woj. Śląskie

poi@myslowice.sr.gov.pl

(32) 317 41 29

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Nie uwzględniając V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00 (przerwa: 12:00 - 12:30)
Czwartek: 9:00 - 15:00
Pozostałe dni robocze: 9:00 - 14:00

KONTO SUM NA ZLECENIE SĄD REJONOWY MYSŁOWICE (zaliczki sądowe na biegłych i tłumaczy oraz od rejestru spadkowego)
NBP O/Katowice
81 1010 1212 3059 1613 9120 0000

KONTO DOCHODÓW SĄDOWYCH SĄD REJONOWY MYSŁOWICE (opłaty, koszty sądowe, grzywny)
NBP O/Katowice
92 1010 1212 3059 1622 3100 0000

Od 1 stycznia 2015 roku depozyty sądowe należy składać na niżej wymienione
rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego:
PLN - 90 1130 1017 0021 1000 7390 0004
USD - 63 1130 1017 0021 1000 7390 0005
EUR - 47 1130 1017 0021 1000 7390 0002
CHF - 74 1130 1017 0021 1000 7390 0001
GBP - 20 1130 1017 0021 1000 7390 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK 58 1130 1091 0003 9098 2720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Aneta Lewek - pok. 103
tel.: (32) 317 41 35
e-mail: 1cywilny@myslowice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu pok. 211
tel.: (32) 317 41 18
fax: (32) 317 41 48
e-mail: 2karny@myslowice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Kaszyca - pok. 313
tel.: (32) 317 41 19
fax: (32) 317 41 01
e-mail: 3rodzinny@myslowice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Emilia Świdzińska - pok. 110-112
tel.: (32) 317 41 09
fax: (32) 317 41 33
e-mail: ksiegi.wieczyste@myslowice.sr.gov.pl

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Szywała - pok. 301
tel.: (32) 317 41 16
fax: (32) 317 41 40
e-mail: 6wykonawczy@myslowice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasta: Imielin i Mysłowice oraz gminy: Chełm Śląski