Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 21/23 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Woj. Mazowieckie

boi@grodzisk.sr.gov.pl

(22) 770 92 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (22) 770 92 00
e-mail: boi@grodzisk.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:30 - 16:00
Wtorek - Piątek: 8:30 – 15:30
(przerwa 12:00 - 12:20)

Konta bankowe:
konto (dochodowe) dla opłat sądowych, wpisów, zasądzonych grzywien oraz kar:
61 1010 1010 0072 2722 3100 0000

konto depozytów (licytacje, poręczenia, zabezpieczenia, wadia):
w PLN 51 1130 1017 0021 1000 0290 0004
w USD 24 1130 1017 0021 1000 0290 0005
w EUR 08 1130 1017 0021 1000 0290 0002
w CHF 35 1130 1017 0021 1000 0290 0001
w GBP 78 1130 1017 0021 1000 0290 0003

konta zaliczek (ogłoszenia, kurator, biegły):
PLN 83 1240 5918 1111 0000 4909 8570
EUR 77 1240 5918 1978 0000 4910 5962
USD 58 1130 1062 0000 0574 1190 0003

Konto dla wpłat świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
86 1130 1017 0000 0574 1120 0009

I Wydział Cywilny
ul. Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kierownik Sekretariatu
Edyta Domeradzka
tel.: (22) 770 92 81
fax: (22) 770 92 82
e-mail: wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Nina Mazurkiewicz - pok 108
tel.: (22) 770 92 33
fax: (22) 770 92 30, (22) 770 92 28
e-mail: wydzial.karny@grodzisk.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
p. o. Kierownika Sekretariatu
Anna Kotasiak - pok. 214
tel.: (22) 770 92 40
e-mail: a.kotasiak@grodzisk.sr.gov.pl oraz sekcja.wykonawcza@grodzisk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Błaszczak
tel.: (22) 770 92 13
e-mail: e.blaszczak@grodzisk.sr.gov.pl oraz wydzial.rodzinny@grodzisk.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Drążkiewicz - pok. 5
tel.: (22) 770 92 70
e-mail: b.drazkiewicz@grodzisk.sr.gov.pl oraz ksiegi.wieczyste@grodzisk.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Milanówek i Podkowa Leśna
gminy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno