Sąd Rejonowy w Mikołowie

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14, 43-190 Mikołów
Woj. Śląskie

informacja@mikolow.sr.gov.pl

(32) 784 62 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa 11:30 - 11:45)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Nie uwzględniając V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:15 - 18:00 (przerwa: 11:30 - 11:45 oraz 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:15 - 14:30 (przerwa: 11:30 - 11:45)

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:15 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:15 - 14:30
(przerwa 11:30 - 11:45)

Kasa Sądu:
samoobsługowy terminal płatniczy-płatność tylko gotówką
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek-piątek: 8:00 - 15:00

Opłaty i koszty w sprawach cywilnych:
NBP O/O Katowice
41 1010 0055 2663 0041 0700 0001

Zaliczki na rejestr spadkowy 5zł, na koszty wynagrodzeń biegłych i inne koszty w toku postępowań sądowych:
NBP O/O Katowice
97 1010 1212 3067 9513 9120 0000

Zasądzone w wyroku grzywny i koszty sądowe:
NBP O/O Katowice
03 1010 0055 2663 0041 0700 0006

Zasądzone w wyroku świadczenia pieniężne lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O. Katowice
82 1130 1091 0003 9094 2320 0001

Opłaty i koszty w toczących się sprawach karnych:
NBP O/O Katowice
14 1010 0055 2663 0041 0700 0002

Opłaty i koszty w toczących się sprawach wykroczeniowych:
NBP O/O Katowice
49 1010 0055 2663 0141 0700 0002

Opłaty i koszty w sprawach rodzinnych i nieletnich:
NBP O/O Katowice
84 1010 0055 2663 0041 0700 0003

Opłaty i koszty w sprawach ze stosunku pracy:
NBP O/O Katowice
57 1010 0055 2663 0041 0700 0004

Opłaty i koszty dotyczące ksiąg wieczystych:
NBP O/O Katowice
30 1010 0055 2663 0041 0700 0005

Sumy składane do depozytu sądowego (np. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zobowiązania wobec nieznanego wierzyciela):
w PLN:
BGK
11 1130 1017 0021 1000 6190 0004

w USD:
BGK
81 1130 1017 0021 1000 6190 0005

w EUR:
BGK
65 1130 1017 0021 1000 6190 0002

w CHF:
BGK
92 1130 1017 0021 1000 6190 0001

wGBP
BGK
38 1130 1017 0021 1000 6190 0003

I Wydział Cywilny
ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4
Kierownik Sekretariatu
Daria Winczura
tel.: (32) 784 62 36
fax: (32) 784 62 67
e-mail: cywilny@mikolow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Rokosz
tel.: (32) 784 61 21
fax: (32) 784 61 20
e-mail: karny@mikolow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Monika Zazula
tel.: (32) 784 61 13
fax: (32) 784 61 83
e-mail: rodzinny@mikolow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Jolanta Maj
tel.: (32) 784 62 61
fax: (32) 784 62 67
e-mail: pracy@mikolow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Ks Kard St. Wyszyńskiego 4
Kierownik Sekretariatu
Joanna Marcol
tel.: (32) 784 62 14
fax: (32) 784 62 67
e-mail: ksiegi.wieczyste@mikolow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasta: Łaziska Górne, Mikołów i Orzesze oraz gminy: Ornontowice i Wyry