Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice
Woj. Śląskie

administracja@katowice-zachod.sr.gov.pl

(32) 604 75 81

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
przy pl. Wolności 10 i przy ulicy Warszawskiej 45
Biuro Obsługi Interesanta (BOI) - z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję:
Poniedziałek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15:00

Czytelnia Akt:
przy pl. Wolności 10 i przy ulicy Warszawskiej 45
Czytelnie akt – z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję:
Poniedziałek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00, 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00

Biuro Podawcze:
przy pl. Wolności 10 i przy ulicy Warszawskiej 45
Biuro Podawcze - z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję:
Poniedziałek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00, 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00

Kasa Sądu:
przy ul. Warszawskiej 45
Kasa Sądu przyjmuje interesantów - z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 10:30, 10:45 - 13:00, 13:15 - 15.00

Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny)
NBP O/O W KATOWICACH
86 1010 1212 0063 0522 3100 0000
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i numer karty dłużnika.

Konto sum depozytowych w PLN
(w szczególności poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym)
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
52 1130 1017 0021 1000 6690 0004
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w USD
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
25 1130 1017 0021 1000 6690 0005
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w EURO
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
09 1130 1017 0021 1000 6690 0002
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w GBP
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
79 1130 1017 0021 1000 6690 0003
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych w CHF
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
36 1130 1017 0021 1000 6690 0001
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum na zlecenie
(zaliczki w sprawach cywilnych na pokrycie kosztów biegłych, tłumaczy itp., wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł)
NBP O/O KATOWICACH
26 1010 1212 0063 0513 9800 0000
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK ODDZIAŁ W KATOWICACH
42 1130 1091 0003 9095 7920 0001
Ważne! Na dowodzie wpłaty należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

I Wydział Cywilny
ul. Warszawska 45, 40–010 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Artur Substyk
tel.: (32) 604 75 81, (32) 604 75 82, (32) 604 75 83, (32) 604 75 01
fax: (32) 604 75 73

II Wydział Cywilny
ul. Warszawska 45, 40–010 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Joanna Pacan-Ociepka
tel.: (32) 604 75 81, (32) 604 75 82, (32) 604 75 83, (32) 604 75 67
fax: (32) 604 75 56

III Wydział Karny
ul. plac Wolności 10, 40-078 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Stefania Rusek
tel.: (32) 604 77 31, (32) 604 77 32, (32) 604 77 40
fax: (32) 604 77 35, (32) 604 77 36

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Danuta Łotysz
tel.: (32) 604 75 81, (32) 604 75 82, (32) 604 75 83, (32) 604 75 05, (32) 604 75 36, (32) 604 75 59
fax: (32) 604 75 33

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Dominika Widuch
tel.: (32) 604 75 81, (32) 604 75 82, (32) 604 75 83, (32) 604 75 07
fax: (32) 604 76 17

VIII Wydział Karny
ul. plac Wolności 10, 40-078 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Iwona Drzymała
tel.: (32) 604 77 31, (32) 604 77 32, (32) 604 77 50
fax: (32) 604 77 57

X Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. plac Wolności 10, 40-078 Katowice
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Edyta Tabaszewska
tel.: (32) 604 77 31, (32) 604 77 32, (32) 604 77 70
fax: (32) 604 77 72

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

częścią miasta Katowice-Zachód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów i Siemianowice Śląskie do zbiegu granic administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice włącznie, wzdłuż ulicy Jana do ulicy Tadeusza Kościuszki, a następnie wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki do granic administracyjnych miasta Mikołów