Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
Woj. Śląskie

poi@katowice-wschod.sr.gov.pl

(32) 604 79 87

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariaty sądowe:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biura Podawcze:
ul. Lompy 14 i ul. Francuska 70A
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

ul. Francuska 70A - Wydział XI Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

ul. Wita Stwosza 31 - Wydział IX Rejestru Zastawów
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
ul. Francuska 70A
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(ostatnie akta wydawane są do godz. 14:00)

ul. Lompy 14
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 14:30
(ostatnie akta wydawane są do godz. 13:30)

Kasa Sądu:
ul. Francuska 70A
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 12:00

konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszt sądowe, wpisy, odpisy, grzywna, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Należy kierować wpłaty na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału

NBP O/O Katowice
64 101000552423004105000001 I Wydział Cywilny
37 101000552423004105000002 II Wydział Cywilny
10 101000552423004105000003 III Wydział Karny
80 101000552423004105000004 IV Wydział Karny
26 101000552423004105000006 VI Wydział Gospodarczy
96 101000552423004105000007 VII Wydział Gospodarczy
69 101000552423004105000008 VIII Wydział Gospodarczy - KRS
42 101000552423004105000009 IX Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
15 101000552423004105000010 X Wydział - Upadłościowy
85 101000552423004105000011 XI Wydział - Ksiąg Wieczystych
58 101000552423004105000012 XII Wydział - Wykonywania Orzeczeń
SWIFT : NBPLPLPW

UWAGA: Przy zakładaniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku obowiązuje dodatkowa opłata w wys. 5 zł (lub odpowiednio do ilości spadkodawców wielokrotność tej opłaty) za dokonanie wpisu do REJESTRU SPADKOWEGO prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną https://rejestry-notarialne.pl/37

Opłatę powyższą należy uiścić w kasie bądź przelewem na konto sum na zlecenie tut. Sądu nr : NBP O/O Katowice 87 1010 1212 0012 9613 9800 0000 czyniąc o tym adnotację na składanym do Sądu wniosku !!!

Pozostałe wpłaty na konto dochodów budżetowych
Dotyczy wpłat nie związanych z Wydziałami
NBP O/O Katowice
50 1010 1212 0012 9622 3100 0000
SWIFT : NBPLPLPW

Konto sum depozytowych PLN
poręczenia, wadia, kaucje
BGK O/Katowice
05 1130 1017 0021 1000 6590 0004 (PLN)
SWIFT : GOSKPLPW

Konto zaliczek sądowych
zaliczki na koszty postępowania sądowego
NBP O/O Katowice
87 1010 1212 0012 9613 9800 0000
SWIFT : NBPLPLPW

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
08 1130 1091 0003 9095 3720 0001
SWIFT : GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Łukasz Kusiak - pok. 438
tel.: (32) 604 79 63, (32) 604 79 53, (32) 604 79 54
fax: (32) 604 79 52

II Wydział Cywilny
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Jagoda Baran - pok. 419
tel.: (32) 604 79 01, (32) 604 79 05, (32) 604 79 44
fax: (32) 604 79 02

III Wydział Karny
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Magdalena Wieczorek - pok. 218
tel.: (32) 604 48 10
fax: (32) 604 48 13

IV Wydział Karny
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Monika Ślusarczyk - pok. 225
tel.: (32) 604 48 20, (32) 604 48 25
fax: (32) 604 48 23

VI Wydział Gospodarczy
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Maria Jarek - pok. 318
tel.: (32) 604 79 15, (32) 604 79 16
fax: (32) 604 79 10

VII Wydział Gospodarczy
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Bożena Czernecka-Sidło - pok. 337
tel.: (32) 604 79 20, (32) 604 79 21, (32) 604 79 22
fax: (32) 604 79 29

VIII Wydział Gospodarczy - KRS
ul.Lompy 14, 40-040 Katowice
Kierownik
Tomasz Wyrzgoł - pok. 207
tel.: (32) 604 74 14, (32) 604 74 29, (32) 604 74 44
fax: (32) 604 74 40

IX Wydział Gospodarczy - RZ
ul.Lompy 14, 40-040 Katowice
Kierownik
Elżbieta Rekosz - pok. 400
tel.: (32) 604 74 71, (32) 604 74 45, (32) 604 74 51

X Wydział Gospodarczy
ul.Lompy 14, 40-040 Katowice
Kierownik
Jolanta Solińska - pok. 101
tel.: (32) 604 74 32, (32) 604 74 61, (32) 604 74 54
fax: (32) 604 74 32

XI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Elżbieta Wszołek-Sporys - pok. 127
tel.: (32) 604 78 47, (32) 604 78 48, (32) 604 78 41
fax: (32) 604 78 62

XII Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul. Francuska 70A, 40-028 Katowice
Kierownik
Sylwia Krupińska - pok. 10
tel.: (32) 604 78 70, (32) 604 78 76, (32) 604 78 79
fax: (32) 604 78 78

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

częścią miasta Katowice-Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie, i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów