Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Woj. Śląskie

sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl

(32) 295 94 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów: 15:30 - 18:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00 (przerwa 11:00 - 12:00)
W kasie można nabyć znaki sądowe.

Wpisy sądowe, koszty, grzywny, opłaty
NBP Oddział w Katowicach
19 1010 1212 3054 4022 3100 0000

Poręczenia majątkowe, depozyty, czynsze, kaucje, wadia
SWIFT: GOSKPLPW
PLN 46 1130 1017 0021 1000 7090 0004
USD 19 1130 1017 0021 1000 7090 0005
EUR 03 1130 1017 0021 1000 7090 0002
CHF 30 1130 1017 0021 1000 7090 0001
GBP 73 1130 1017 0021 1000 7090 0003

Zaliczki sądowe: na biegłego, na kuratora, opłaty za rejestr spadkowy
Bank BGK Oddział w Katowicach:
55 1130 1091 0003 9096 9620 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
12 1130 1091 0003 9096 9620 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Matysik - pok. 306
tel.: (32) 295 94 48
fax: (32) 295 94 86
e-mail: w1c@dabrowag.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Góra pok. 203, 204, 205
tel.: (32) 295 94 70, (32) 295 94 67, (32) 295 94 68
fax: (32) 295 94 69
e-mail: w2k@dabrowag.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Biernat
tel.: (32) 295 94 73, (32) 295 94 75 i 76
fax: (32) 295 95 03
e-mail: w3r@dabrowag.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Anna Piątek
tel.: (32) 295 94 56
fax: (32) 295 94 85
e-mail: w4sp@dabrowag.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Monika Krowicka
tel.: (32) 295 94 59, (32) 295 94 58, (32) 295 94 47
fax: (32) 295 94 66
e-mail: w5g@dabrowag.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Reroń - pok. 132
tel.: (32) 295 94 05, (32) 295 94 07
fax: (32) 295 95 01
e-mail: w6kw@dabrowag.sr.gov.pl

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Joanna Zgłobicka-Rdest
tel.: (32) 295 94 81
fax: (32) 295 94 74
e-mail: w8wo@dabrowag.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasta: Dąbrowa Górnicza i Sławków