Sąd Rejonowy w Bytomiu

ul. Piekarska 1, 41-900 Bytom
Woj. Śląskie

informacja@bytom.sr.gov.pl

(32) 388 91 01, (32) 388 91 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 388 91 01, (32) 388 91 02
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (32) 388 91 58
e-mail: czytelnia@bytom.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów: (za wyjątkiem IV Wydziału Ksiąg Wieczystych)
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 17:00 (przerwa: 11:30 - 11:45 oraz 14:30 - 14:45)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30 (przerwa: 11:30 - 11:45)

Wpłaty za wpis sądowy, opłaty sądowe, koszty sądowe,grzywny
NBP Oddział Okręgowy Katowice
nr IBAN
NBPLPLPW PL18 1010 1212 3050 8822 3100 0000

Zaliczki na biegłego, kuratora, świadka itp.
NBP Oddział Okręgowy Katowice
nr IBAN
NBPLPLPW PL55 1010 1212 3050 8813 9800 0000

Sumy złożone do depozytu (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty)
BGK Oddział Katowice
nr 14 1130 1017 0021 1000 5990 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Oddział Katowice
nr 30 1130 1091 0003 9093 9320 0001

Konto sum depozytowych w innych walutach
1. USD
84 1130 1017 0021 1000 5990 0005
2. EUR
68 1130 1017 0021 1000 5990 0002
3. CHF
95 1130 1017 0021 1000 5990 0001
4. GBP
41 1130 1017 0021 1000 5990 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Bortel - pok. 201, 240, 241 (II piętro)
tel.: (32) 396 69 00, (32) 396 69 47
fax: (32) 388 91 30
e-mail: cywilny@bytom.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Tomasz Kwiotek - pok. 127 (I piętro)
tel.: (32) 396 69 10, (32) 396 69 11
fax: (32) 388 91 37
e-mail: karny2@bytom.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Czenczek - pok. 217 (II piętro)
tel.: (32) 396 69 29
fax: (32) 388 91 36
e-mail: rodzinny3@bytom.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Marzena Modrzejewska - pok. 11 (parter)
tel.: (32) 396 69 78
fax: (32) 396 69 87
e-mail: ksiegiwieczyste@bytom.sr.gov.pl

V Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Ewa Gawek - pok. 26 (parter)
tel.: (32) 396 69 73
fax: (32) 396 69 37
e-mail: pracy@bytom.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kokoszka - pok. 232 (II piętro)
tel.: (32) 396 69 42
fax: (32) 396 69 97
e-mail: gospodarczy@bytom.sr.gov.pl

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Chrzanowska - pok. 110, 133 (I piętro)
tel.: (32) 396 69 95, (32) 396 69 94
fax: (32) 396 69 96, (32) 388 91 32
e-mail: wykonawczy@bytom.sr.gov.pl

VIII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Wrońska - pok. 112 (I piętro)
tel.: (32) 396 69 20
fax: (32) 388 91 26
e-mail: karny8@bytom.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bytom