Sąd Rejonowy w Będzinie

ul. Jana Sączewskiego 23, 42-500 Będzin
Woj. Śląskie

brak danych

(32) 368 81 88

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 11:00 - 11:30)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 11:00, 11.30 - 15.00, 15:30 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 11.00, 11:30 - 15:00
z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:30 (przerwa 11:00 - 11:30)
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 15:00 (przerwa 11:00 - 11:30)
Piątek: 8:00 - 12:30

Konto dochodów budżetowych
Wpłaty z tytułu opłat sądowych (wpisy i należności)
NBP O.Ok. Katowice 85 1010 1212 3050 0422 3100 0000

Konto sum depozytowych BGK
Wpłaty z tytułu poręczeń, zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wpłat z licytacji nieruchomości
PLN - 40 1130 1017 0021 1000 7490 0004
USD - 13 1130 1017 0021 1000 7490 0005
EUR - 94 1130 1017 0021 1000 7490 0002
CHF - 24 1130 1017 0021 1000 7490 0001
GBP - 67 1130 1017 0021 1000 7490 0003

Konto sum na zlecenie
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych na biegłych, kuratorów, ogłoszenia w prasie, wizje oraz ekspertyzy
NBP O.Ok. Katowice 25 1010 1212 3050 0413 9800 0000

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O. Katowice 68 1130 1091 0003 9098 8520 0001

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt i wydział

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Kamińska - pok. 214
Telefon: (32) 368 81 12, (32) 368 81 13, (32) 368 81 47, (32) 368 81 79, (32) 368 81 89

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Garczarczyk - pok. 304
tel.: (32) 368 81 43

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Aneta Dominiczak pok. 218
tel.: (32) 368 81 15

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Edyta Szastak pok. 303
tel.: (32) 368 81 15, (32) 368 81 16
fax: (32) 368 81 32

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Królowej Jadwigi 2, 42-500 Będzin
Kierownik Sekretariatu
Halina Długasiewicz - pok. 11
tel.: (32) 763 27 28
fax: (32) 763 27 05

VII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Oko pok. 305
tel./fax: (32) 368 81 65

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Bożena Grabowska pok. 331
tel/fax: (32) 368 81 31

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

miasta: : Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gminy: Bobrowniki i Psary