Sąd Okręgowy w Katowicach

Francuska 38, 40-028 Katowice
Woj. Śląskie

informacja@katowice.so.gov.pl

(32) 607 06 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piatek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (przerwa 11:45 - 12:15)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15 (przerwa 11:45 - 12:15)

W celu uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt - uprasza się o ich zamawianie z odpowiednim wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny, z wyjątkiem opłat wnoszonych tytułem Krajowego Rejestru Karnego):
NBP O/O Katowice
13 1010 1212 0012 7022 3100 0000

Konto do wpłat z tytułu opłat dot. Krajowego Rejestru Karnego:
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Konto sum depozytowych PLN
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów):
BGK O/Warszawa
76 1130 1017 0021 1000 5090 0004

Konto sum depozytowych w walucie obcej USD:
BGK O/Warszawa
49 1130 1017 0021 1000 5090 0005

Konto sum depozytowych w walucie obcej EUR:
BGK O/Warszawa
33 1130 1017 0021 1000 5090 0002

Konto sum depozytowych w walucie obcej CHF:
BGK O/Warszawa
60 1130 1017 0021 1000 5090 0001

Konto sum depozytowych w walucie obcej GBP:
BGK O/Warszawa
06 1130 1017 0021 1000 5090 0003

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy):
NBP O/O Katowice
50 1010 1212 0012 7013 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne):
BGK Oddział w Katowicach
13 1130 1091 0003 9086 5720 0003

I Wydział Cywilny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Anna Jasek - pok. 3.040
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 05,
e-mail: w1c@katowice.so.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Justyna Stefaniak - pok. 3.045
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 05 03
e-mail: w2c@katowice.so.gov.pl

III Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Barbara Pawelec - pok. 3.063
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 81
e-mail: w3co@katowice.so.gov.pl

IV Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Iwona Wideman - pok. 3.014
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 03 53
e-mail: w4co@katowice.so.gov.pl

V Wydział Karny
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Aneta Domagała - pok. 311
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 87
e-mail: w5k@katowice.so.gov.pl

VI Wydział Karny Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Karina Klimera - pok. 122
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 01 77,
e-mail: w6ko@katowice.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Izabela Gawlak - pok. 328
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 72
e-mail: w7ko@katowice.so.gov.pl

VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Radosław Matyjas - pok. 110
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 01 61
e-mail: w8p@katowice.so.gov.pl

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Teresa Szeląg - pok. 3.075
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 05 52
e-mail: w10us@katowice.so.gov.pl

XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Wioleta Botur - pok. 3.112
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 05 40
e-mail: w11us@katowice.so.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Szwedura - pok. 3.025
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 38
e-mail: w13g@katowice.so.gov.pl

XIV Wydział Gospodarczy
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Sławomira Dopierała - pok. 3.017
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 42
e-mail: w14g@katowice.so.gov.pl

XV Wydział Wizytacyjny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Marzena Banasik - pok. 0.045
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 39
e-mail: w15w@katowice.so.gov.pl

Sekcja Wydziału XV Skarg i Wniosków, Obrót Prawny z Zagranicą
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Monika Filek - pok. 0.029
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 01 84
e-mail: sekcja.skarg@katowice.so.gov.pl oraz obrot_zagraniczny@katowice.so.gov.pl

XVI Wydział Karny
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Longina Kula - pok. 321
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 59
e-mail: w16k@katowice.so.gov.pl

XVII Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Wiktoria Madejska - pok. 3.102
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 03 93
e-mail: w17rc@katowice.so.gov.pl

XVIII Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Bożena Gisa - pok. 3.088
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 03 66
e-mail: w18rc@katowice.so.gov.pl

XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Barbara Pietruczanis - pok. 3.056
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 96,
e-mail: w19go@katowice.so.gov.pl

XXI Wydział Karny
ul. Andrzeja 16/18, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Edyta Kęsek - pok. 219
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 46
e-mail: w21k@katowice.so.gov.pl

XXII Wydział Wykonawczy
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Iwona Strasz - pok. 223
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 02 79
e-mail: w22w@katowice.so.gov.pl

Sekcja Wykonawcza ds. Windykacji Należności Sądowych przy XXII Wydziale Wykonawczym
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekcji
SSO Barbara Sekułowicz - pok. 0.009
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 04 10
e-mail: sekcjawykonawcza@katowice.so.gov.pl

XXIII Wydział Karny Odwoławczy
ul. Andrzeja 16/18, 40-061 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Izabela Herman - pok. 105
tel.: (32) 607 06 60
fax: (32) 607 01 24
e-mail: w23ko@katowice.so.gov.pl

XXIV Wydział Własności Intelektualnej
ul. Francuska 38, 40-028 Katowice
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Glanda - pok. 3.021
tel.: (32) 607 06 60
fax. (32) 607 06 77
e-mail: w24wi@katowice.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Będzinie Sąd Rejonowy w Bytomiu Sąd Rejonowy w Chorzowie Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Sąd Rejonowy w Jaworznie Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach Sąd Rejonowy w Mikołowie Sąd Rejonowy w Mysłowicach Sąd Rejonowy w Pszczynie Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Sąd Rejonowy w Sosnowcu Sąd Rejonowy w Tychach