Sąd Rejonowy w Żorach

al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory
Woj. Śląskie

sad@zory.sr.gov.pl

(32) 475 96 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 475 96 69
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Numer konta dochodów budżetowych, na które należy wpłacać opłaty i koszty sądowe oraz grzywny.
NBP O/O Katowice 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

Natomiast dla wpłat dokonywanych z konta zagranicznego:
NBPLPLPW PL 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

Rachunki sum depozytowych (oprocentowane)
(dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Konto Nr 79 1130 1017 0021 1000 4890 0004

Numery rachunków sum depozytowych w walutach obcych :
Bank Gospodarstwa Krajowego :
USD Nr 52 1130 1017 0021 1000 4890 0005
EUR Nr 36 1130 1017 0021 1000 4890 0002
CHF Nr 63 1130 1017 0021 1000 4890 0001
GBP Nr 09 1130 1017 0021 1000 4890 0003

UWAGA! W przypadku depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń brak możliwości wpłat i wypłat w kasie Sądu. Wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy .

Rachunek sum na zlecenie w PLN (nieoprocentowane)
(dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp., opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjny)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Konto Nr 49 1130 1091 0003 9086 1520 0004

Wypełniając przelew w formie papierowej prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu przelewu (najlepiej drukowanymi literami).

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O. Katowice 22 1130 1091 0003 9086 1520 0005

Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewa Szczepańska - pok. 211 (I piętro)
tel.: (32) 475 96 51
e-mail: cywilny@zory.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Anita Salamon - pok. 225 (I piętro)
tel.: (32) 475 96 41
e-mail: karny@zory.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Zawierucha - pok. 232 (I piętro)
tel.: (32) 475 96 81
fax: (32) 475 96 84
e-mail: rodzinny@zory.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Roksana Bakalarz - pok. 106 (parter)
tel.: (32) 475 96 31
e-mail: ksiegiwieczyste@zory.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Żory