Sąd Rejonowy w Zabrzu

ul. 3 Maja 21, 41-800 Zabrze
Woj. Śląskie

oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl

(32) 373 57 05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 16:30
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:30
(dezynfekcja: 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 oraz 15:15 - 15:30)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:15
(dezynfekcja: 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 oraz 15:15 - 15:30)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:15
(dezynfekcja: 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 oraz 15:15 - 15:30)

Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 16:30
Wtorek, Czwartek: 9:00 - 14:00
Środa, Piątek: 10:00 - 15:00
(dezynfekcja: 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 oraz 15:15 - 15:30)

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych:
zostaje udostępniona po wcześniejszym umówieniu
Poniedziałek, Sroda, Piątek: 9:00 - 10:00
Wtorek: 14:00 - 15:00
(dezynfekcja: 11:00 - 11:15, 13:00 - 13:15 oraz 15:15 - 15:30)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 oraz 15:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Numer rachunku bankowego dla dochodów budżetowych:
na rachunek należy wpłacać: opłaty sądowe, wpisy, zasądzone koszty oraz grzywny
NBP O/Katowice 20 1010 1212 3070 5322 3100 0000

Numer rachunku bankowego dla sum na zlecenie:
na rachunek należy wpłacać zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, zaliczki na poczet ogłoszeń w prasie oraz opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym (w wysokości 5,00 zł), itp.
BGK O/Katowice: 39 1130 1091 0003 9085 1420 0001

UWAGA:
Zaliczki na wywiad kuratora w sprawach rozwodowych należy wpłacać na rachunek Sądu Okręgowego w Gliwicach:
BGK O/Katowice: 22 1130 1091 0003 9093 4820 0002

Numer rachunku bankowego dla sum depozytowych:
na rachunek należy wpłacać w szczególności: poręczenia majątkowe i zabezpieczenia składane w związku z postępowaniem karnym, kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu składane w związku z postępowaniem sądowym
BGK O/Katowice: 41 1130 1017 0021 1000 4190 0004

Dla wpłat w walutach obcych prowadzi się następujące rachunki sum depozytowych:
14 1130 1017 0021 1000 4190 0005 dla wpłat w USD
95 1130 1017 0021 1000 4190 0002 dla wpłat w EUR
25 1130 1017 0021 1000 4190 0001 dla wpłat w CHF
68 1130 1017 0021 1000 4190 0003 dla wpłat w GBP

Numer rachunku bankowego dla Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
na rachunek należy wpłacać świadczenia i nawiązki na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
BGK O/Katowice: 98 1130 1091 0003 9085 1420 0006

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Wiesława Pociecha - pok. 229 (II piętro)
tel.: (32) 373 57 15 do 18
fax: (32) 373 57 19
e-mail: w.cywilny@zabrze.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Beata Kalisz - pok. 117 (I piętro)
tel.: (32) 373 57 25 do 27
fax: (32) 373 57 29
e-mail: w.karny@zabrze.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Ewa-Petri Motyka - pok. 207 (II piętro)
tel.: (32) 373 57 35 do 37
fax: (32) 373 57 39
e-mail: w.rodzinny@zabrze.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Krystyna Górny - pok. 002 (parter)
tel.: (32) 373 57 45 do 47
fax: (32) 373 57 49
e-mail: w.pracy@zabrze.sr.gov.pl

V Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
Kierownik sekretariatu
Sylwia Tercha-Natkaniec - pok. 124 (I piętro)
tel.: (32) 373 57 55, (32) 373 57 57 do 58
fax: (32) 373 57 59
e-mail: s.wykonawcza@zabrze.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Zabrze