Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

ul. Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry
Woj. Śląskie

boi@tgory.sr.gov.pl

(32) 381 83 10

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 381 83 10, (32) 381 83 64
e-mail: poi@tgory.sr.gov.pl
Poniedziałek: 11:00 - 18:00 (przerwa: 13:00 - 13:20 oraz 15:20 - 15:40)
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przerwa: 11:00 - 11:20 oraz 13:20 - 13:40)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 11:00 - 11:20, 13:20 - 13:40 oraz 15:40 - 16:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przerwa: 11:00 - 11:20 oraz 13:20 - 13:40)

Wydział Ksiąg Wieczystych:
tel.: (32) 381 83 34
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 11:00 - 11:20, 13:20 - 13:40 oraz 15:40 - 16:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przerwa: 11:00 - 11:20 oraz 13:20 - 13:40)

Zamiejscowy Wydział VI Karny:
tel.: (32) 768 04 80
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 11:00 - 11:20, 13:20 - 13:40 oraz 15:40 - 16:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00 (przerwa: 11:00 - 11:20 oraz 13:20 - 13:40)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 11:00 - 17:00 (przerwa: 13:00 - 13:20 oraz 15:00 - 15:20)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00 (przerwa: 10:00 - 10:20 oraz 12:00 - 12:20)

Wpłaty z tytułu grzywien i kosztów
w sprawach karnych i wykroczeń - NBP O/O Katowice 75 1010 0055 2643 0040 9600 0007
w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy - NBP O/O 48 1010 0055 2643 0040 9600 0008

Opłaty sądowe w sprawach
cywilnych - NBP O/O Katowice 43 1010 0055 2643 0040 9600 0001
ksiąg wieczystych - NBP O/O Katowice 32 1010 0055 2643 0040 9600 0005
karnych - NBP O/O Katowice 16 1010 0055 2643 0040 9600 0002
rodzinnych i nieletnich - NBP O/O Katowice 86 1010 0055 2643 0040 9600 0003
pracy - NBP O/O Katowice 59 1010 0055 2643 0040 9600 0004

Opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Spadkowego oraz zaliczki na biegłego:
NBP o/Katowice 84 1010 1212 3066 8113 9120 0000

Wpłaty do depozytu, kaucje:
BGK o/Warszawa:
PLN: 32 1130 1017 0021 1000 4790 0004
USD: 05 1130 1017 0021 1000 4790 0005
EUR: 86 1130 1017 0021 1000 4790 0002
CHF: 16 1130 1017 0021 1000 4790 0001
GBP: 59 1130 1017 0021 1000 4790 0003

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej:
BGK o/Katowice 53 1130 1091 0003 9085 9820 0003

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:
a. IBAN:
PL95101012123066812231000000 - dla dochodów budżetowych,
PL84101012123066811391200000 - dla sum na zlecenie,
PLN: PL32113010170021100047900004
USD: PL05113010170021100047900005
EUR: PL86113010170021100047900002
CHF: PL16113010170021100047900001
GBP: PL59113010170021100047900003
- dla sum depozytowych.
PL53113010910003908598200003 - fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

b. BIC:
NBPLPLPW95101012123066812231000000 - dla dochodów budżetowych,
NBPLPLPW84101012123066811391200000 - dla sum na zlecenie,
PLN: GOSKPLPW32113010170021100047900004
USD: GOSKPLPW05113010170021100047900005
EUR: GOSKPLPW86113010170021100047900002
CHF: GOSKPLPW16113010170021100047900001
GBP: GOSKPLPW59113010170021100047900003
- dla sum depozytowych.
GOSKPLPW53113010910003908598200003 - fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Sygnaturę sprawy
- Imię i nazwisko
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Dorota Garczyk - pok. 14 (parter)
tel.: (32) 381 83 24
fax: (32) 381 83 01
e-mail: cywilny@tgory.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Piotr Wojtacha - pok. 50 (II piętro)
tel.: (32) 381 83 51
fax: (32) 381 83 23
e-mail: karny@tgory.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
Kierownik sekretariatu
Karina Suchańska - pok. 44 (I piętro)
tel.: (32) 381 83 29
fax: (32) 381 83 03
e-mail: rodzinny@tgory.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Anna Kacuga-Nobik - pok. 37 (I piętro)
tel.: (32) 381 83 47
fax: (32) 381 83 04
e-mail: sadpracy@tgory.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 24
Kierownik sekretariatu
Dorota Kocot
tel.: (32) 381 83 28
fax: (32) 381 83 05
e-mail: kw@tgory.sr.gov.pl

VI Wydział Karny Zamiejscowy
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 343
Kierownik sekretariatu
Sabina Śliwińska
tel.: (32) 768 04 80
fax: (32) 768 04 89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miastai:: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice