Sąd Rejonowy w Rybniku

ul. plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
Woj. Śląskie

biuro.podawcze@rybnik.sr.gov.pl

(32) 439 31 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 439 31 07 lub (32) 439 31 08
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Biuro Podawcze VII Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

Dochody budżetowe , na który należy uiszczać opłaty za : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe
BANK NBP O/Katowice
Nr 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000 PLN

Sumy depozytowe, na których należy uiszczać: depozyty, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do sumy nabycia
Bank Gospodarstwa Krajowego O/w Katowicach
PLN 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004
EUR 80 1130 1017 0021 1000 5190 0002
USD 96 1130 1017 0021 1000 5190 0005
CHF 10 1130 1017 0021 1000 5190 0001
GBP 53 1130 1017 0021 1000 5190 0003

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie są realizowane w kasie sądu. Realizowane są wyłącznie poprzez w/w rachunki bankowe.

Sumy na zlecenie, na który należy uiszczać: zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenia w prasie, na wywiad kuratora itp.
BANK NBP O/Katowice
Nr 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000 PLN

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- nawiązki i świadczenia pieniężne - tytule wpłaty proszę podać syg. akt oraz nr NF
BANK Gospodarstwa Krajowego o/ Katowice
Nr 32 1130 1091 0003 9086 7320 0005 PLN

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
BANK Gospodarstwa Krajowego o/ Katowice
Nr 43 1130 1091 0003 9086 7320 0001 PLN

Wydatki budżetowe - zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Rybniku
BANK NBP O/Katowice
Nr 17 1010 1212 3062 4522 3000 0000 PLN

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Alicja Gzocha - pok. 224 (II piętro)
tel./fax: (32) 439 31 11
e-mail: w1@rybnik.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Czyżycka - pok. 243 (II piętro)
tel.: (32) 439 31 51
fax: (32) 439 31 56
e-mail: w2@rybnik.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Musiolik - pok. 144 (I piętro)
tel.: (32) 439 31 31
fax: (32) 439 32 23
e-mail: w3@rybnik.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Koszowska - pok. 138 (I piętro)
tel.: (32) 439 31 38
fax: (32) 439 31 14

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Zimończyk - pok. 214 (II piętro)
tel.: (32) 439 31 41
fax: (32) 439 31 48
e-mail: w4@rybnik.sr.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Rynek 13, 44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Łaś
tel.: (32) 439 32 39
e-mail: w5@rybnik.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Rynek 13, 44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Ryszka
tel.: (32) 439 32 35
e-mail: w6@rybnik.sr.gov.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.Piłsudskiego 33, 44-200 Rybnik
tel.: (32) 784 05 00 lub 08
fax: (32) 784 05 24
e-mail: wkw7@rybnik.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany