Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

ul. Bukowa 5A, 41-700 Ruda Śląska
Woj. Śląskie

administracja@ruda-slaska.sr.gov.pl

(32) 438 11 05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:30 - 11:30, 11:45 - 15:00, 15:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 11:30, 11:45 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 12:00, 12:15 - 15:00

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 11:00 - 14:30, 14:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 11:45, 12:00 - 14:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 12:00, 12:15 - 15:00, 15:45 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 12:00, 12:15 - 14:30
W ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca: 8:00 - 11:00
W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna

Konto do opłat, wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP O/O Katowice 49 1010 1212 3062 0322 3100 0000

Wpłaty zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków itp., opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
NBP O/O Katowice 38 1010 1212 3062 0313 9120 0000

Depozyty - Wpłaty dotyczące obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności: kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.)
BGK O Katowice 55 1130 1017 0021 1000 6490 0004 (PLN)
BGK O Katowice 28 1130 1017 0021 1000 6490 0005 (USD)
BGK O Katowice 12 1130 1017 0021 1000 6490 0002 (EUR)

Nawiązki i świadczenia na fundusz pomocy postpenitencjarnej i niesienia pomocy pokrzywdzonym (FPP i PP). Prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
BGK O Katowice 76 1130 1091 0003 9095 2420 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Kściuk
tel.: (32) 438 11 05 do 07
fax: (32) 438 11 51
e-mail: cywilny1@ruda-slaska.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Cibor
tel.: (32) 438 11 05 do 07
fax: (32) 438 12 01
e-mail: karny2@ruda-slaska.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Izabella Lempart
tel.: (32) 438 11 05 do 07
fax: (32) 438 14 01
e-mail: s.wyk@ruda-slaska.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kolon
tel.: (32) 438 11 05 do 07
fax: (32) 438 12 51
e-mail: rodzinny3@ruda-slaska.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Joanna Sladek
tel.: (32) 438 13 00
tel.: (32) 438 13 05 - wydawanie odpisów
fax: (32) 438 13 01
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ruda Śląska