Sąd Rejonowy w Raciborzu

ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
Woj. Śląskie

administracja@raciborz.sr.gov.pl

(32) 459 46 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 459 46 22, (32) 459 46 00
e-mail: boi@raciborz.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Biuro Podawcze:
tel.: (32) 459 46 05
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Sekretariaty Wydziałów: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych::
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
tel.: (32) 459 46 40
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych (opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpłaty z tytułu opłat sądowych, koszty i grzywny sądowe):
NBP o/o Katowice: 73 1010 1212 3061 1522 3100 0000

Konto sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe zabezpieczenia majątkowe oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym:
Nowe numery kont dla sum depozytowych ważne od 01.01.2015r.
waluta PLN, BGK o/o Katowice: 70 1130 1017 0021 1000 5490 0004
waluta USD, BGK o/o Katowice: 43 1130 1017 0021 1000 5490 0005
waluta EUR, BGK o/o Katowice: 27 1130 1017 0021 1000 5490 0002
waluta CHF, BGK o/o Katowice: 54 1130 1017 0021 1000 5490 0001
waluta GBP, BGK o/o Katowice: 97 1130 1017 0021 1000 5490 0003

Konto sum na zlecenie (opłaty do Rejestru spadkowego, zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, badania DNA itp.):
NBP o/o Katowice: 62 1010 1212 3061 1513 9120 0000

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Imię i nazwisko
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej
Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Polnik - pok. 102 (I piętro)
fax: (32) 459 46 27
e-mail: cywilny@raciborz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Danuta Rokita - pok. 108 (I piętro)
fax: (32) 459 46 18
e-mail: karny@raciborz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Lidia Pytlik - pok. 208 (II piętro)
fax: (32) 459 46 48
e-mail: rodzinny@raciborz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Nowak - pok. 1 (parter)
tel.: (32) 459 46 40
fax: (32) 459 46 42
Ekspozytura Centralnej Informacji Nowych Ksiąg Wieczystych: (32) 459 46 41
e-mail: ksiegi.wieczyste@raciborz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Racibórz oraz gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik