Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Woj. Śląskie

jastrzebie@jastrzebie.sr.gov.pl

(32) 478 74 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze:
tel.: (32) 478 74 00, (32) 478 74 11
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
w ostatni dzień roboczy miesiąca: 8:00 - 11:00

Numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat dla opłat związanych z obsługą:
Ksiąg Wieczystych, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe:
NBP o/Katowice 54 1010 1212 3068 9622 3100 0000

Zaliczki na biegłego, tłumacza przysięgłego, kuratora:
BGK o/Katowice 66 1130 1091 0003 9093 5120 0002

Poręczenia majątkowe, depozyty:
BGK o/Katowice 67 1130 1017 0021 1000 5690 0004

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Imię i nazwisko
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej
Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Beata Wydrzyńska - pok. 129 (I piętro)
tel.: (32) 478 75 11
fax: (32) 478 75 10
e-mail: w1cywilny@jastrzebie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewa Zelner - pok. 106 (I piętro)
tel.: (32) 478 75 12
fax: (32) 478 75 20
e-mail: w2karny@jastrzebie.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Jolanta Daszkiewicz - pok 136 (I piętro)
tel.: (32) 478 75 13
fax: (32) 478 75 30
e-mail: w3rodzinny@jastrzebie.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Ilona Śmietana - pok. 149 (I piętro)
tel.: (32) 478 75 14
fax: (32) 478 75 40
e-mail: w4pracy@jastrzebie.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Iwona Kasztura - pok. 10 (parter)
tel.: (32) 478 75 15
e-mail: w5kw@jastrzebie.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Jastrzębie-Zdrój oraz gminy: Pawłowice