Sąd Okręgowy w Gliwicach

ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice
Woj. Śląskie

so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

(32) 338 02 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Celem uzyskania informacji o dostępności akt oraz uzgodnienia terminu czytania akt, prosimy o ich wcześniejsze zamawianie:
tel.: (32) 338 01 16 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gliwicach - pok. 006.

Biuro Podawcze
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

W siedzibie Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 funkcję kasy spełnia urządzenie z wbudowaną funkcją bankomatu i wpłatomatu.


Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych:
Polska:
NBP o/o Katowice - 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Zagranica:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku:
NBP o/o Katowice - PL39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- imię i nazwisko
- adres
- sygnaturę sprawy i numer karty dłużnika.

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu kaucji, poręczeń majątkowych oraz sum stanowiących przedmiot sporu otrzymanych w związku z postępowaniem sądowym:
Polska:
Bank Gospodarstwa Krajowego - 20 1130 1017 0021 1000 5590 0004

Zagranica:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW
Numer rachunku:
Bank Gospodarstwa Krajowego: PL20 1130 1017 0021 1000 5590 0004

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- imię i nazwisko
- adres
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika.

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:
- finansowania środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjne;
- gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie kodeksu postępowania cywilnego w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami, a w szczególności zaliczki na biegłych sądowych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, świadków itp.:

Polska:
Bank Gospodarstwa Krajowego - 22 1130 1091 0003 9093 4820 0002

Zagranica:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW
Numer rachunku:
Bank Gospodarstwa Krajowego - PL22 1130 1091 0003 9093 4820 0002

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- imię i nazwisko
- adres
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Aneta Fornalczyk - pok. 021
tel.: (32) 338 01 07
fax: (32) 338 02 03
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

III Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Izabella Orłowska - pok. 145
tel.: (32) 338 02 54
fax: (32) 338 01 94
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

IV Wydział Karny + Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Renata Studniarz - pok. 352
tel.: (32) 33 80 290, (32) 338 02 84
fax: (32) 33 80 205
e-mail: karny4@gliwice.so.gov.pl

Sekcja Wykonawcza przy IV Wydziale Karnym
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Maria Rogacka-Rzepka - pok. 267
tel.: (32) 338 01 87
fax: (32) 338 00 46
e-mail : kns@gliwice.so.gov.pl

VI Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Przybyła - pok. 331
tel.: (32) 338 01 53
fax: (32) 338 01 49
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Sabina Blanik - pok. 320
tel.: (32) 338 01 46
fax: (32) 338 01 48
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Kierownik Sekretariatu
Helena Stopa - pok. 036
tel.: (32) 338 01 82
fax: (32) 338 02 01
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

X Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Marianna Woźniak - pok. 245
tel.: (32) 338 02 70
fax: (32) 338 01 99
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

XI Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Wolszczak - pok. 233
tel.: (32) 338 01 21
fax: (32) 338 01 24
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

XII Wydział Cywilny Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Joanna Cichoń - pokój nr 018
tel.: (32) 338 02 47
fax: (32) 338 02 02
email : so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Gliwicach Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju Sąd Rejonowy w Raciborzu Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Sąd Rejonowy w Rybniku Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Sąd Rejonowy w Zabrzu Sąd Rejonowy w Żorach