Sąd Rejonowy w Zawierciu

ul. Leśna 4, 42-400 Zawiercie
Woj. Śląskie

oddzial.administracyjny2@zawiercie.sr.gov.pl

(32) 649 79 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 649 79 06
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:30)

Czytelnia Akt:
tel.: (32) 649 79 06
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 12:00

Biuro Podawcze:
tel.: (32) 649 79 01
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
nie biorąc pod uwagę Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00
W kasie można nabyć znaki sądowe

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty)
NBP O/O Katowice
39 1010 1212 3072 4222 3100 0000

Sumy na zlecenie (opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym, zaliczki na biegłych, oględziny, opłaty za wpis do Rejestru Spadków)
BGK O. w Katowicach
72 1130 1091 0003 9086 8620 0001

Sumy depozytowe (depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych, wadia i dopłaty do cen nabycia)
BGK O. w Katowicach
73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 - PLN
46 1130 1017 0021 1000 5290 0005 - USD
30 1130 1017 0021 1000 5290 0002 - EUR
57 1130 1017 0021 1000 5290 0001 - CHF
03 1130 1017 0021 1000 5290 0003 - GBP

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na który należy wpłacać nawiązki
BGK O. w Katowicach
07 1130 1091 0003 9086 8620 0007

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Beata Majka - pok. 109
tel.: (32) 649 79 10
e-mail: wydzial.cywilny@zawiercie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Drabek - pok. 211
tel.: (32) 649 79 20
fax: (32) 649 79 24
e-mail: wydzial.karny@zawiercie.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Król - pok. 122
tel.: (32) 649 79 30, (32) 649 79 43
fax: (32) 649 79 42
e-mail: wydzial.rodzinny@zawiercie.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Joanna Karolczyk - pok. 106
tel.: (32) 649 79 40
e-mail: wydzial.pracy@zawiercie.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. I. Paderewskiego 12
Kierownik Sekretariatu
Zdzisława Wincenciak
tel.: (32) 670 97 51
e-mail: ksiegi.wieczyste@zawiercie.sr.gov.pl

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Urszula Karolczyk - pok. 102
tel.: (32) 649 79 80
fax: (32) 649 79 27
e-mail: wydzial.wykonania@zawiercie.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Poręba i Zawiercie oraz gminy: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec