Sąd Rejonowy w Lublińcu

ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec
Woj. Śląskie

oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl

(34) 351 51 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 15:00 (dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godz. 15:00 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (34) 351 51 56, (34) 351 51 54, (34) 351-51-30
e-mail: boi@lubliniec.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:45

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:15 - 14:45 (dyżur do godz, 17:45)
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:30)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:00
(przerwa: 12:00 - 12:15)
W kasie można nabyć znaki sądowe

1. Numery kont DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:
Konto te służą do dokonywania wpłat w zakresie m. in.:
kosztów sądowych (w tym opłat sądowych) w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych, grzywien
UWAGA: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:
Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego
Bank NBP O/O Katowice: 53 1010 0055 2443 0050 9200 0001
Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego
Bank NBP O/O Katowice: 26 1010 0055 2443 0050 9200 0002
Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Bank NBP O/O Katowice: 96 1010 0055 2443 0050 9200 0003
Wpłaty do spraw będących we właściwości V Wydziału Ksiąg Wieczystych
Bank NBP O/O Katowice: 42 1010 0055 2443 0050 9200 0005

2. Numer konta SUM NA ZLECENIE (konto zaliczek na koszty postępowania sądowego):
Konto to służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: zaliczek na czynności biegłego, zaliczek na czynności kuratora, zaliczek na czynności tłumacza, zaliczek na koszty świadka i inne
Bank NBP O/O Katowice: 02 1010 1212 0001 8513 9800 0000
W tytule wpłaty na konto zaliczek należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inna osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.
W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW
oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):
IBAN - PL
np. NBPLPLPWPL(dalej wpisujemy numer konta)

3. Numery kont SUM DEPOZYTOWYCH:
Konta te służą do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: zabezpieczeń majątkowych, poręczeń majątkowych, wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów
Sumy depozytowe złotówkowe PLN Bank BGK: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004
Sumy depozytowe walutowe USD Bank BGK: 58 1130 1017 0021 1000 4490 0005
Sumy depozytowe walutowe EUR Bank BGK: 42 1130 1017 0021 1000 4490 0002
Sumy depozytowe walutowe CHF Bank BGK: 69 1130 1017 0021 1000 4490 0001
Sumy depozytowe walutowe GBP Bank BGK: 15 1130 1017 0021 1000 4490 0003
W tytule wpłaty na konto sum depozytowych należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego.

4. Numer konta Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP):
Konto to służy do dokonywania wpłat w zakresie m. in.: nawiązek, świadczeń pieniężnych
Bank BGK: 48 1130 1091 0003 9085 6920 0003
W tytule wpłaty na konto FPPoPP należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię wpłacającego.
W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW
oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):
IBAN - PL
np. GOSKPLPWPL(dalej podajemy numer konta)

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Barbara Jasionek - pok. 2.12
tel.: (34) 351 51 47
fax: (34) 351 51 46

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewa Guder - pok. 3.10
tel.: (34) 351 51 49
fax: (34) 351 51 62

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Irena Borszcz - pok. 1.11
tel.: (34) 351 51 43
fax: (34) 351 51 63

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sobieskiego 8
Kierownik sekretariatu
Ewa Gałązka - pok. 0.8
tel.: (34) 351 51 36
fax: (34) 351 51 35

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Lubliniec gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki