Sąd Rejonowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa
Woj. Śląskie

boi@czestochowa.sr.gov.pl

(34) 364 41 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów do 18:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (34) 368 44 44
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:30)

Biuro Podawcze:
tel.: tel.: (34) 364 41 75
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:30)

Kasa Sądu:
Poniedziałek 8:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30
(przerwa: 12:00 - 12:30)

1.Dochody budżetowe Sądu, na który należy uiszczać opłaty za : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe, ogłoszenia KRS
BANK NBP O/Katowice
NR 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN
IBAN : PL45101012120057442231000000 *
BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **
SWIFT : NBPLPLPWPL ***

2. Rachunki sum depozytowych, na których należy uiszczać: depozyty, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do sumy nabycia
Bank Gospodarstwa Krajowego O/w Katowicach
- sumy depozytowe w PLN 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
- sumy depozytowe w EUR 39 1130 1017 0021 1000 4690 0002
- sumy depozytowe w USD 55 1130 1017 0021 1000 4690 0005
- sumy depozytowe w CHF 66 1130 1017 0021 1000 4690 0001
- sumy depozytowe w GBP 12 1130 1017 0021 1000 4690 0003
IBAN : np. PL82113 101 0021100046900004 *
BIC BGK : GOSKPLPW **
SWIFT : GOSKPLPW ***

3.Rachunek sum na zlecenie, na który należy uiszczać: zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenia w prasie, na wywiad kuratora, na Krajowy Rejestr Spadkowy, itp.
BANK NBP O/Katowice
- sumy na zlecenie w PLN
82 1010 1212 0057 4413 9800 0000,
IBAN : PL82101012120057441398000000 *
BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **
SWIFT : NBPLPLPWPL ***

4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
BANK NBP O/Katowice
- ZFŚS PLN 65 1010 1212 0057 4418 9110 0000

5. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - nawiązki i świadczenia pieniężne
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 94 1130 1091 0003 9085 8520 0004 PLN

Informacja dla osób przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat na konta Sądu Rejonowego w Częstochowie:
* IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego kodu Polski : PL
** BIC - wpisuje się obok lub poniżej IBANU,
*** SWIFT - wpisuje się w wyznaczonym miejscu w formularzu.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Rędziniak
tel.: (34) 364 42 32
fax: (34) 364 42 34
e-mail: i.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewa Wicińska
tel.: (34) 364 43 19
fax: (34) 364 43 24
email: ii.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Gabriela Kubat
tel.: (34) 364 42 47
fax: (34) 364 43 13
e-mail: iv.karny@czestochowa.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Cembrzyńska
tel.: (34) 377 99 62
fax: (34) 377 99 92
e-mail: v.rodzinny@czestochowa.sr.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Wiesława Szewczyk
tel./fax: (34) 360 75 21
e-mail: vii.pracy@czestochowa.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Marzanna Czekała
tel.: (34) 377 99 21
fax: (34) 377 99 43
e-mail: viii.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

IX Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Renata Jabłońska
tel./fax: (34) 364 43 58
tel.: (34) 364 43 63
e-mail: ix.kw@czestochowa.sr.gov.pl

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wieluńska 17, 42-100 Kłobuck
Kierownik sekretariatu
Dorota Poliszewska
tel./fax: (34) 317 23 65
e-mail: x.kw@czestochowa.sr.gov.pl

XI Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Dorota Talar
tel./fax: (34) 364 41 51
e-mail: xi.karny@czestochowa.sr.gov.pl

XII Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Cezary Kucharski
tel.: (34) 364 43 23
fax: (34) 364 43 22
e-mail: xii.cywilny@czestochowa.sr.gov.pl

XIV Wydział Karny Wykonawczy
Kierownik sekretariatu
Renata Stolarska
tel.: (34) 36 44 225
fax: (34) 36 44 229
e-mail: xiv.wykonawczy@czestochowa.sr.gov.pl

XV Wydział Cywilny Wykonawczy
Kierownik sekretariatu
Dorota Suchecka
tel.: (34) 364 43 55
fax: (34) 364 43 44
e-mail: xv.cywilnywyk@czestochowa.sr.gov.pl

XVI Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Majewska
tel.: (34) 364 43 05
fax: (34) 364 43 08
e-mail: xvi.karny@czestochowa.sr.gov.pl

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Marzena Grzyb
tel.: (34) 377 99 30
fax: (34) 377 99 32
e-mail: xvii.krs@czestochowa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Częstochowa
gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Krzepice, Lipie, Miedźno, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Opatów, Panki, Poczesna, Popów, Przystajń, Rędziny, Starcza i Wręczyca Wielka