Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa
Woj. Śląskie

so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl

(34) 368 44 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00
(przerwa w godz. 12:00 - 12:30)

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00
(przerwa w godz. 12:00 - 12:30)

Kasa:
Poniedziałek: 8:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30
(przerwa w godz. 12:00 - 12:30)


1. Numery kont dochodów budżetowych (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych):
Bank NBP O/O Katowice
- I Wydział Cywilny
13 1010 0055 2443 0030 1700 0001

- Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie
48 1010 0055 2443 0130 1700 0001

- II Wydział Karny
83 1010 0055 2443 0030 1700 0002

- III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
56 1010 0055 2443 0030 1700 0003

- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
29 1010 0055 2443 0030 1700 0004

- V Wydział Gospodarczy
02 1010 0055 2443 0030 1700 0005

- VI Wydział Cywilny Odwoławczy
72 1010 0055 2443 0030 1700 0006

- VII Wydział Karny Odwoławczy
45 1010 0055 2443 0030 1700 0007

W tytule wpłaty na konto dochodów należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inną osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.

2. Numer konta sum na zlecenie (zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, na koszty świadka i inne):
Bank NBP: O/O Katowice
02 1010 1212 0001 8513 9800 0000

W tytule wpłaty na konto zaliczek należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego. W przypadku dokonywania wpłat za inna osobę, należy również podać imię i nazwisko tej osoby.

W przypadku przelewów zagranicznych należy podać kod banku obowiązujący w obrocie międzynarodowym:
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW
oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju):
IBAN - PL
np. NBPLPLPWPL(dalej wpisujemy numer konta)

3. Numery kont sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia):
Bank BGK
Sumy depozytowe złotówkowe PLN
85 1130 1017 0021 1000 4490 0004

Sumy depozytowe walutowe USD
58 1130 1017 0021 1000 4490 0005

Sumy depozytowe walutowe EUR
42 1130 1017 0021 1000 4490 0002

Sumy depozytowe walutowe CHF
69 1130 1017 0021 1000 4490 0001

Sumy depozytowe walutowe GBP
15 1130 1017 0021 1000 4490 0003

W tytule wpłaty na konto sum depozytowych należy podać m. in.: sygnaturę sprawy lub numer sprawy i nazwę wydziału oraz nazwisko i imię / nazwę wpłacającego.

I Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Wójcik - pok. 318
tel.: (34) 368 47 20, (34) 368 47 21
e-mail: i.wydzial.cywilny@czestochowa.so.gov.pl

I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu sekcji
Renata Zmorek - pok. 153
tel.: (34) 368 46 20
tel.: (34) 368 46 21
e-mail: i.wydzial.cywilny.sekcja@czestochowa.so.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Gabriela Ilcewicz - pok. 222
tel.: (34) 368 46 40
tel.: (34) 368 46 41
e-mail: ii.wydzial.karny@czestochowa.so.gov.pl

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad wykonaniem Orzeczeń Karnych
ul. Dąbrowskiego 23/35 ,42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Justyna Dziubała - pok. 342
tel.: (34) 368 47 15
tel.: (34) 368 46 91
e-mail: iii.wydzial.penitencjarny@czestochowa.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Śląska 8, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Renata Krysta - pok. 20
tel.: (34) 360 75 11
tel.: (34) 360 75 51
e-mail:iv.wydzial.pracy@czestochowa.so.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Ryszard Michalak - pok. 339
tel.: (34) 368 47 70
tel.: (34) 368 47 71
e-mail: v.wydzial.gospodarczy@czestochowa.so.gov.pl

VI Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Renata Drynda - pok. 353
tel.: (34) 368 47 90
tel.: (34) 368 47 91
e-mail: vi.wydzial.cywilny@czestochowa.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa
Kierownik sekretariatu
Danuta Kula - pok. 251
tel.: (34) 368 46 70
tel.: (34) 368 46 71
e-mail: vii.wydzial.karny.odwolawczy@czestochowa.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Częstochowie Sąd Rejonowy w Lublińcu Sąd Rejonowy w Myszkowie Sąd Rejonowy w Zawierciu