Sąd Rejonowy w Żywcu

ul. Kościuszki 39, 34-300 Żywiec
Woj. Śląskie

brak danych

(33) 475 12 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 30) w godzinach 15:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 17:30 (ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 17:00, a zamówienia akt do wglądu należy dokonać przed godziną 14:00. Interesant zgłaszający się w Czytelni akt po godzinie 17:00 umawiany jest na następny dzień)
Wtorek - Piątek: 9:00 - 14:30 (ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 14:00. Interesant zgłaszający się w Czytelni akt po godzinie 14:00, umawiany jest na następny dzień)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30, 14:30 - 15:30 - wyłącznie osoby prywatne (nie jest przyjmowana korespondencja od instytucji kancelarii itp.)

Konta bankowe:
Konto Dochodów Budżetowych:
Dokonywane wpisy i opłaty, koszty
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach 69 1010 1212 0035 2222 3100 0000

Konto Sum na zlecenie:
Zaliczki na pokrycie kosztów postępowania (opinie biegłych), zaliczka kuratora
BGK SA o/Katowice 98 1130 1091 0003 9084 7120 0003

Konto Sum Depozytowych:
Poręczenia, kwoty nabycia, wadia, depozyty

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od dnia 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z powyższym wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu w Żywcu. Wpłaty na konto sum depozytowych należy dokonywać na poniższe rachunki:

PLN - 44 1130 1017 0021 1000 3990 0004
USD - 17 1130 1017 0021 1000 3990 0005
EUR - 98 1130 1017 0021 1000 3990 0002
CHF - 28 1130 1017 0021 1000 3990 0001
GBP - 71 1130 1017 0021 1000 3990 0003

Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym:
Nawiązki, zadośćuczynienia, świadczenia na rzecz poszkodowanego
BGK SA o/Katowice 44 1130 1091 0003 9084 7120 0005

Opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej elektronicznej:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie, 00-950
NBP Oddział Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Rejestr Spadkowy:
W związku z wejściem w życie z dn. 8 września 2016 r. zmiany przepisów ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.) zawiadamiamy, że opłaty w kwocie 5 zł do Rejestru Spadkowego należy wpłacać na rachunek sum na zlecenie podając w tytule sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko osoby zmarłej.
Konto opłat do Rejestru Spadkowego:
BGK SA o/Katowice 98 1130 1091 0003 9084 7120 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kasperlik-Sokół - pok. 51 (I piętro)
tel.: (33) 475 12 52
fax: (33) 475 64 80

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agata Namysłowska - pok. 39 (parter)
tel.: (33) 475 12 56
fax: (33) 475 12 65

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Stokłosa - pok. 23 (parter)
tel./fax: (33) 475 12 23

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Zuzanna Drewniak - pok. 43 (parter)
tel./fax: (33) 475 12 31

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Maria Widzyk - pok. 117 (I piętro - budynek Ksiąg Wieczystych)
tel.: (33) 475 12 10

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sprawuje nadzór nad

miasto: Żywiec oraz gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka