Sąd Rejonowy w Cieszynie

ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn
Woj. Śląskie

oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl

(33) 479 46 06

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
dodatkowo w poniedziałek dyżur pełni Biuro Obsługi Interesantów w godz. 15:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
dodatkowo poniedziałek: 15:30 - 18:00
(z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję: 11:30 - 12:00)

Biuro Podawcze, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00 (z uwzględnieniem czasu koniecznego na
dezynfekcję: 11:30 - 12:00)

Sekretariaty: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 13:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Konta bankowe:
Numer rachunku dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać opłaty sądowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny):
NBP Oddział Okręgowy w Katowicach
Nr 29 1010 1212 0032 1622 3100 0000

Opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym:
Informujmy, że opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł należy przekazywać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski
Nr 58 1130 1091 0003 9085 3020 0003

Numer rachunku sum za zlecenie (zaliczki na biegłego i kuratora, rzeczoznawcę, na ogłoszenie w prasie i tłumaczenie):
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski
Nr 58 1130 1091 0003 9085 3020 0003

Numer rachunku Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym (nawiązki, zadość uczynienia, świadczenia na rzecz poszkodowanego):
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski
Nr 04 1130 1091 0003 9085 3020 0005

Numer rachunku sum depozytowych (wadia, depozyty, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski
PLN - Nr 88 1130 1017 0021 1000 4290 0004
EURO - Nr 45 1130 1017 0021 1000 4290 0002
USD - Nr 61 1130 1017 0021 1000 4290 0005
CHF - Nr 72 1130 1017 0021 1000 4290 0001
GBP - Nr 18 1130 1017 0021 1000 4290 0003

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Imię i nazwisko
- Sygnaturę sprawy (jeżeli sprawa już jest w sądzie)
- Czego dotyczy opłata (np. opłata od wniosku o …; opłata od pozwu o …; opłata za oświadczenie o …)
- Numer karty dłużnika
- Numer księgi wieczystej
Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Tybor - pok. 76 (parter)
tel./fax: (33) 479 46 30
e-mail: wydzial.cywilny@cieszyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewelina Kajstura - pok. 106 (I piętro)
tel./fax: (33) 479 46 16
e-mail: wydzial.karny@cieszyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Halina Kozieł - pok. 129 (II piętro)
tel./fax :(33) 479 46 11
e-mail: wydzial.rodzinny@cieszyn.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Zabłocka - pok. 40 (parter)
tel./fax: (33) 479 46 33
e-mail: wydzial.pracy@cieszyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Urszula Kuziw - pok. 90 (I piętro)
tel.: (33) 479 46 43
e-mail: ksiegi.wieczyste@cieszyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sprawuje nadzór nad

miasta: : Cieszyn, Ustroń i Wisła
gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice